På fredagen den 2 februari arrangerar Vasa centralsjukhus och Norrlands universitetssjukhus tillsammans en övning där man simulerar en transport av en akut patient.

Vasa centralsjukhus ligger långt från universitetssjukhus, men tidvis måste man skicka patienter i behov av akut och krävande vård till något av universitetssjukhusen i Finland. Dessa transporter görs per landsväg.

Vid den här övningen som hålls på fredagen kommer man att testa hur snabbt en allvarligt sjuk patient kan fås från Vasa centralsjukhus med flyg till Umeå och på ett operationsbord, men också om man kan nå några tidsmässiga fördelar med en flygtransport i jämförelse med om patienten transporteras per landsväg till det närmaste universitetssjukhuset i Finland. I övningen simulerar man en realistisk situation där en patient har ett synnerligen akut vårdbehov.

Övningen kan följas på Twitter hashtag #vcsnus2018.

01.02.2018 Redaktion_Toimitus