På källarvåningen i Vasa centralsjukhusets U-byggnad finns ett kolossalt rum med blyväggar. Arbetet med att renovera rummet har pågått redan i några månaders tid och i december anländer den länge väntade gästen, dvs. PET-CT-röntgenapparaten. De första patienterna kommer sannolikt att kunna undersökas med PET-CT-apparaten i januari–februari 2019.

Med PET-CT-röntgenapparaten kan man undersöka patienter med neurologiska besvär, patienter som lider av inflammationer, vissa hjärtsjukdomar eller varierande cancersjukdomar. Indikationerna för användningen av den här apparaten har under årens lopp utvidgats, och den här trenden kommer sannolikt att fortsätta. PET-CT-apparaten kommer alltså att gagna allt fler patienter i Österbotten. Patientgruppen med det största utbytet av apparaten kommer att bli cancerpatienter. Genom en kombination av PET-CT-apparaten och den starka cancerkompetensen på Vasa centralsjukhus kan de behandlande läkarnas verktygssortiment kompletteras i avsevärd grad.

– Vi kan inte tillräckligt starkt betona hur mycket de kortare sjukhusresorna förbättrar sjuka patienters livskvalitet. I och med att apparaten representerar den nyaste tekniken får vi nu i Österbotten tillgång till en apparat som ger oss en möjlighet att erbjuda en ytterst exakt diagnostik åtminstone i tio års tid. Dessutom främjar PET-CT-apparaten forskningsmöjligheterna, och med tanke på det så önskar vi att läkare och övriga sakkunniga på vårt sjukhus aktivt ska tillgodogöra sig av denna möjlighet, säger Vasa centralsjukhus chefsöverläkare Reijo Autio.

Ett kraftprov av den tredje sektorn

I juni 2018 fattade fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt ett beslut om att en PET-CT-apparat ska anskaffas till sjukhuset. En av de bidragande orsakerna till det här positiva beslutet var den insamling som lotsades av den tredje sektorn och omfattades av invånarna i regionen. Insamlingen #PETforBotnia som Österbottens cancerförening sparkade igång i mars 2018 kommer innan utgången av det här året ha inbringat ca 400 000 € samtidigt som den Medicinska stiftelsen i Vasa och Viktor Ollqvists stiftelse vardera donerat 100 000 €. Den tredje sektorn har alltså bidragit till anskaffningen av apparaten med en enorm summa på 600 000 €, vilket mångfaldigt överskridit alla förväntningar.

– Österbottens cancerförening hade ursprungligen ställt ett mål på 100 000 € för kampanjen, men det visade sig snabbt vara underdimensionerat. Kampanjen började rulla på i medierna och alla ville vara med och donera medel till insamlingen och arbeta för anskaffningen av en PET-apparat, berättar Österbottens cancerförenings verksamhetsledare Markku Suoranta i cancerföreningens eget meddelande.

I samband med de festligheter som hålls på Vasa centralsjukhus den 24 oktober kommer den tredje sektorn att överräcka intäkterna från insamlingen och samtidigt kommer Vasa sjukvårdsdistrikt att framföra sitt tack till dem som ansvarat för insamlingen.

24.10.2018 Redaktion_Toimitus