Social- och hälsovårdsverkets laboratorium vid Malmska och i Nykarleby förenas med Vasa centralsjukhus laboratorium från och med början av nästa år. Personalen flyttas över till Vasa centralsjukhus som gamla arbetstagare.

För klienterna orsakar sammanslagningen inga ändringar, kontaktuppgifterna till båda laboratorierna är de samma som förut. Det elektroniska tidsbokningssystemet Nettilab styrs redan nu automatiskt till nya sidor, vars adress är www.nettilab.fi. Ändringen syns också i mobilversionen.

I Nettilab-tidsbokningsprogram syns efter ändringen alla provtagningspunkter som hör till Vasa centralsjukhus kliniska laboratorium. Det är möjligt att boka tid till vilken provtagningspunkt man önskar. Remissen syns elektroniskt vid provtagningspunkten.

13.12.2018 Redaktion_Toimitus