Prioritering och tidshantering är egenskaper som krävs av en direktör, tänkte Riikka Aarnos då hon hade skuggat sjukvårdsdistriktets direktör i en dag. Tack vare den riksomfattande kampanjen Ledare för en dag fick Riikka en möjlighet att följa Marina Kinnunen på centralsjukhuset. Det här var den första gången som Vasa centralsjukhus deltog i den här kampanjen som arrangeras av Österbottens handelskammare.

Tjugoettåriga Riikka, som studerar specialpedagogik på Åbo Akademi, ville delta i kampanjen Ledare för en dag, eftersom ledarskap intresserar henne, framförallt ur ett vetenskapligt perspektiv.

– Jag ville veta vad som krävs av en ledare år 2018. Tiden för autoritära chefer är över, resonerar Riikka.

Riikkas och Marinas dag som direktör började på måndagen den 29 oktober kl. 8.00 med en snabb diskussionsstund. Den första kalenderanteckningen väntade redan klockan halv nio, när en redaktör från Yle Österbotten intervjuade duon i direkt radiosändning.

Ledigt på två språk i styrelsen

Kl. 9.00 inledde sjukvårdsdistriktets styrelse sitt sammanträde.

– Det var roligt att märka att sammanträdet präglades av en avslappnad stämning och en bra diskussionskultur, säger Riikka.

Före den här dagen hade Riikka inte några erfarenheter av Vasa centralsjukhus. Men de senaste tidernas presskriverier hade hon nog lagt märke till.

– Språkfrågan är verkligen intressant. Nu fick jag i praktiken se hur tvåspråkigt det här sjukhuset verkligen är. Svenska och finska kan användas till och med i en och samma mening.

Marina Kinnunen anser att Tammerforsbördiga Riikkas kunskaper i svenska utgör ett utmärkt exempel:

– Det var fint att märka hur den egna inställningen och det egna modet påverkar hur ledigt man kan klara sig på de bägge inhemska språken.

Patienten i fokus

I distriktsdirektörens arbete måste man ta ställning till många olika frågor och ta beslut om stora riktlinjer. Det märkte Riikka bara efter en dag.

– Även om ledarskap och beslutsfattande verkar ligga långt från arbetet på gräsrotsnivån, så märkte jag nog att patienten ligger i fokus. Det här märks som en ambition att hela tiden påverka det arbete som görs för patientens bästa, säger Riikka då hon ska analysera sina observationer.

Även den vikt som lades på personalens välbefinnande var något som fastnade i minnet.

– Det är viktigt att satsa på personalens välbefinnande. Det betyder att också direktören måste ha sitt liv i balans för att hon ska orka sköta sitt arbete, säger Riikka då hon summerar diskussionen om välbefinnande.

Ständigt framåt med blicken på helheten

Efter styrelsemötet var det dags för en lunchpaus. Mellan lunchen och nästa möte tog Marina hand om några av de mera brådskande e-posterna och samtalen. På eftermiddagen fick Riikka delta i Bothnia High 5-allianssens ledningsgruppsmöte tillsammans med Marina. Dagens teman inrymde allt från sjukvårdsdistriktets bokslut till beslut som fattades i den allians som ansvarar för byggnationen av H-nybyggnaden.

– Direktören måste se verksamheten från ett vitt perspektiv, summerar Riikka.

Allt som allt hade båda två en givande dag. Marinas arbetsdag tog henne ännu till Jakobstad och Riikka tog sig hem för att bekanta sig med nya kurser, men också för att fundera över vad dagen hade gett henne. Har Riikka planer på att bli ledare?

– Det vet jag faktiskt inte för jag intresserad av så många olika saker. Men om jag blir ledare så önskar jag att jag ska kunna vara öppen och arbeta för förändring och utveckling, och inte nöja mig gamla vedertagna rutiner som inte fungerar tillräckligt bra.

10.03.2020 Redaktion_toimitus