VCS 2025 är Vasa centralsjukhus strategiska framtidsplan för hur vi ska trygga en högklassig och effektiv specialsjukvård för befolkningen i regionen även i framtiden.

Under år 2018 har vi finslipat våra strategiska målsättningar samt tagit fram konkreta mål och mätare för respektive målsättning. Bekanta dig med den nya strategipresentationen på adressen vks2025.fi. 

04.12.2018 Redaktion_Toimitus