Torsdag förmiddagens avbrott i telefontrafiken har åtgärdats. Orsaken till problemet berodde på de förändringsarbeten som genomförs i anknytning till sjukhusets externa telefontrafik.

Förmiddagens avbrott i telefontrafiken har åtgärdats. På grund av felet fungerade varken inkommande och utgående samtal. Orsaken till problemet berodde på de förändringsarbeten som genomförs i anknytning till sjukhusets externa telefontrafik.

23.08.2018 Redaktion_Toimitus