Vasa centralsjukhus börjar nu samla in blodprov i en vidsträckt utsträckning för Auria Biobank, där sjukvårdsdistriktet är delägare. I sjukhusets vardag märks biobanksverksamheten både i form av samtyckesblanketter som postas till patienter och i form av blodprov som tas av patienter som gett sitt samtycke. Blodproven för biobanken tas samtidigt med patientens andra blodprov.

Biobanksverksamheten som introducerades på försök på den onkologiska polikliniken i slutet av fjolåret har tagits emot positivt bland patienterna. Redan från första början gav nästan alla poliklinikpatienter sitt samtycke till att man tar ett prov för biobanken. Vasa centralsjukhus onkologiska poliklinik är också mycket intresserad av forskning som kan bedrivas med hjälp av den information som insamlas av biobanker. Genom de alster som finns på Auria Biobank har man exempelvis kunnat fastställa faktorer som påverkar prognosen för patienter som drabbats av tarmcancer.

Nu vill man utvidga biobanksverksamheten att omfatta alla invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt. Verksamheten har efter försöket på centralsjukhusets onkologiska poliklinik tagits i bruk på den inremedicinska polikliniken och nu ska insamlingen av samtycken utvidgas, en klinik åt gången, så att den till slut omfattar hela sjukhuset.

Då patienten gett ett blodprov till biobanken så framskrider processen så att personens uppgifter omvandlas till en kod som fästs på provröret. Om man under pågående forskning upptäcker någon kliniskt betydelsefull och behandlingsbar sjukdom så kan man genom koden på provröret få fram vem som gett blodprovet. Personen själv ger sitt samtycke till att hon eller han kan upplysas om fynd som upptäcks i samband med forskning.

 

Biobanker främjar hälsan

 

Biobanksverksamheten bygger på blod- och vävnadsprov som insamlas av invånare genom samtycke. Genom att kombinera biologiska data med uppgifter om befolkningens hälsa får man tillgång till ett omfattande material som kan användas i olika forskningsprojekt. Med hjälp av provsamlingarna kan man exempelvis undersöka uppkomsten av sjukdomar och ta fram nya undersöknings- och behandlingsmetoder eftersom man har tillgång till uppgifter om invånarnas genetiska faktorer, miljöfaktorer och levnadsvanor. Genom biobankverksamheten vill man framförallt främja utvecklingen av individualiserade medicinska behandlingar som baserar sig på gendata. Målet är att förebygga, identifiera och behandla sjukdomar med hjälp av individuellt anpassade behandlingar. I samband med till exempel cancerbehandlingar har man redan i en längre tid dragit nytta av data som bygger på genforskning. Med hjälp av denna information har man förmått välja en selektiv, individuell behandling som bäst lämpar sig för den ifrågavarande patienten.

Vasa centralsjukhus samlar in prov till Auria Biobank som ägs av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt, Vasa sjukvårdsdistrikt och Åbo universitet. Auria Biobank, som grundades år 2012, är den första sjukhusbiobanken i Finland. I Finland finns det sammanlagt tio biobanker, varav fyra har verksamhet i hela Finland och sex bedriver verksamhet inom olika sjukvårdsdistrikt. Biobankverksamheten tillses och beviljas tillstånd av Valvira.

14.05.2018 redaktion_toimitus