Unga läkare värdesätter Vasa högt som specialiseringsort. Både Vasa hälsocentral och Vasa centralsjukhus fick fem stjärnor i en ranking av utbildningsplatserna i Finland. Vasa centralsjukhus fick högsta poäng av alla sjukhus i landet.

Nuorten Lääkärien Yhdistys (NLY) har gjort en enkätundersökning om de platser som utbildar specialiserande läkare och använt den till att ranka utbildningssjukhusen och -hälsocentralerna i Finland. Vasa hälsocentral kommer på en delad andra plats och centralsjukhuset på en tredje plats - med ett klart bättre poängantal än de övriga sjukhusen.

Goda specialiseringsmöjligheter

I Vasa är man naturligtvis stolt över resultatet.

– Jag tror att vi framförallt lyckats med att skapa en positiv atmosfär, säger överläkare och kirurgiprofessor Mikael Victorzon på Vasa centralsjukhus.

– Inom den kirurgiska stamutbildningen har vi satsat på systematik och en konsekvent ambulering mellan olika kirurgiska specialiteter, samtidigt som vi lyhört lyssnat på de specialiserande läkarnas egna synpunkter. Varje specialiserande läkare får en personlig tutor, och dessutom försöker vi efter stamutbildningen erbjuda mera erfarna specialiserande läkare en mera differentierad och en till lönesättningen aningen bättre utbildning inom någon av de kirurgiska specialiteter som de är intresserade av. Dessutom har vi satsat på både intern och extern teoretisk utbildning. Därutöver kan specialiserande läkare också delta i utbildning utomlands. Varje specialiserande läkare beviljas åtminstone 10 utbildningsdagar per år och dessutom har de möjlighet till ett 2 veckor långt avlönat läslov, säger Victorzon.

Lyhördhet för önskemål

– Det här är en verkligt bra nyhet! Det är våra aktiva specialiserande läkare och entusiastiska handledare och hela arbetsgemenskapen som är värt ett tack för det här goda resultatet och för att vi lyckats skapa en trygg och uppmuntrande inlärningsatmosfär, säger Vasa stads utbildningsöverläkare Tanja Eriksson. 

– Också på Vasa hälsocentral har man under de senaste åren satsat systematiskt på utbildning och handledning av specialiserande läkare. Varje specialiserande läkare har en handledare, samtidigt som man utöver konsultationsmöjligheter med låg tröskel även reserverat arbetstid för en planenlig handledning. I inledningsfasen går man vid introduktionsdiskussionen igenom de mål som den specialiserande har inför utbildningsperioden, och planerar utbildningsperiodens upplägg inom de olika delområdena utgående från dessa mål. Utöver den övriga interna och externa utbildningen har de specialiserande läkarna även egna regelbundna grupputbildningar inom ramen för de allmänmedicinska kompetensområdena. På de här utbildningarna får de stifta bekantskap med primärvårdens breda arbetsfält, mångprofessionella samarbete men får också en möjlighet att anknyta till gruppen som helhet. Utbildningsverksamheten har utvecklats genom en lyhördhet för de specialiserande läkarnas och handledarnas åsikter i tätt samarbete med Åbo universitet, berättar Eriksson.

Målet är att var och en ska ha en personlig tutor

Vasa centralsjukhus utbildningsplanerare Katri Pöntinen har under det gångna året besökt olika enheter och diskuterat specialiseringsutbildningen.

– Jag har till min glädje lagt märke till att vi gör bra ifrån oss då det gäller att främja utbildningen och handledningen av specialiserande läkare, berättar Pöntinen.

– Även den respons som insamlats av specialiserande läkare visar att de är nöjda med sin specialiseringsutbildning. Till exempel så har de specialiserande läkarna upplevt att arbetsmängden varit tillräcklig i förhållande till arbetstiden, men också att de själv har kunnat påverka sin placering och arbetsuppgift utgående från den egna utbildningen. I fortsättningen kommer man satsa allt mera på en systematisk utveckling av specialiseringsutbildningen. Målet är skapa en allt bättre strukturerad specialiseringsutbildning genom att ta fram enhetliga principer för handledningen och bedömningen av de specialiserande läkarna. Därutöver ska man bland annat se till att varje specialiserande läkare har en personlig tutor och att de specialiserande läkarna får en bra introduktion samt en regelbunden och kompetent feedback och handledning under sin utbildning. Dessutom planerar man att ordna handledningsutbildning för tutorer och alla de läkare som deltar i handledning. Vårt utgångsläge är bra, konstaterar Pöntinen.

De femstjärniga utbildningsplatserna siktar nu ännu högre. Överläkare och utbildningsplanerare som ansvarar för utbildningen vid hälsocentralen och centralsjukhuset arbetar redan nu med att se till att de också i fortsättningen ska hållas på toppen och bli allt bättre.

06.03.2020 Redaktion_toimitus