På torsdagen den 18 oktober röstade social- och hälsovårdutskottet om ett förslag där Vasa centralsjukhus föreslogs få status som ett sjukhus med omfattande jour. Rösterna i utskottet föll 9-7 mot förslaget.

Trots att lagen som gav vissa sjukhus rätt att upprätthålla en omfattande jourverksamhet trädde i kraft redan i början av året har verksamheten på vårt sjukhus inte påverkats. Vi har redan länge utfört ett nationellt erkänt högklassigt arbete, framförallt då det gäller att främja patientsäkerheten. I fråga om vårdkvalitet har vi från år till år placerat oss bland toppsjukhusen i jämförelser av nationella nyckeltal. Vi kommer även i fortsättningen att satsa allt mera på att göra vår verksamhet ännu bättre och mera kundorienterad – vi fortsätter vårt arbete i normal ordning även efter röstningen i utskottet.

Landets nästa regering kommer att se resultatet av vårt långsiktiga arbete, samtidigt som vi har en stark tro på att vårt sjukhus framtid fortfarande ligger i våra egna händer.

Marina Kinnunen
Sjukvårdsdistriktets direktör

15.11.2018 Redaktion_Toimitus