På den nationella 112-dagen sköter vi om att även våra närmaste kan förutse faror och får hjälp i nödsituationer.

På Kaserntorget kan du bekanta dig med en ambulans och ambulansverksamheten i allmänhet (den s.k. prehospitala akutsjukvården). I soldathemmet på det gamla kasernområdet kan du dessutom bekanta dig med akutens och hjärtstationens verksamhet. Akutens personal berättar till exempel om varningstecknen för hjärninfarkt och vad du ska göra om du misstänker att någon drabbats av hjärninfarkt. Dessutom får du veta hur man kan förebygga olika sjukdomar.  Hjärtstationens personal ger dig information om hjärtinfarktjourens verksamhet och andra frågor som berör hjärtat (t.ex. frågor om pacemaker-behandling, ballongutvidgning, elektrofysiologiska utredningar och ablationer).

112-dagen den 11. februari kl. 11-15 på Kaserntorget i Vasa

01.02.2018 Redaktion_Toimitus