2019

Alla kommuner i Österbotten godkände det uppgjorda grundavtalet – i och med det här historiska beslutet blir sjukvårdsdistriktet en ny samkommun

17.12.2019 Alla kommuner i Österbotten godkände det uppgjorda grundavtalet – i och med det här historiska beslutet blir sjukvårdsdistriktet en ny samkommun
På det möte som styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde höll 17.12.2019 behandlades kommunernas beslut om det nya grundavtalet som ska träda i kraft 1.1.2021. I och med det här så upphör samkommunen för sjukvårdsdistriktet att vara och verksamheten övertas av samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Chans till stor tillväxt inom hälsotekniken i Österbotten

13.12.2019 Chans till stor tillväxt inom hälsotekniken i Österbotten
Hälsoteknik är en bransch som växer både i Finland och i världen. Österbotten har utmärkta förutsättningar att bli en betydelsefull region inom branschen. I Österbotten vill läroanstalter, den offentliga sektorn, organisationer och företagare satsa på att utveckla hälsoteknik och kommer att göra det inom ett internationellt nätverk.

Ett nytt nummer av tidningen Hembesöket har kommit ut!

29.11.2019 Ett nytt nummer av tidningen Hembesöket har kommit ut!
I det nyaste numret kan du bland annat läsa om förlossningsrädsla, sjukhusets närservice i Jakobstad och modern hybridkirurgi. Tidningen delas ut till alla hem i sjukvårdsdistriktet inom de närmaste veckorna.

Den omfattande jouren har beaktats i verksamhets- och ekonomiplanen

13.11.2019 Den omfattande jouren har beaktats i verksamhets- och ekonomiplanen
Behandlingen av sjukvårdsdistriktets verksamhets- och ekonomiplan för åren 2020-2022 är nu på slutrakan. I ekonomiplanen har de krav som ställs på centralsjukhuset i och med den omfattande jouren tagits i beaktande genom att bland annat reservera anslag för fem nya läkartjänster. Ytterligare så har sjukvårdsdistriktets strategi preciserats i tre mål.

På centralsjukhuset förbereder man sig på en omfattande telefontrafik under poststrejken

08.11.2019 På centralsjukhuset förbereder man sig på en omfattande telefontrafik under poststrejken
Under den poststrejk som inleds den 11 november kommer alla kallelsebrev att ersättas med telefonsamtal. Om kunden inte hinner svara på samtalet så lönar det sig att försöka ringa tillbaka. Under strejken kommer Vasa centralsjukhus att förse sina kundfakturor med en betalningstid på 45 dygn i stället för den normala betalningstiden på 14 dygn.

Vasa sjukvårdsdistrikt planerar att slå samman sina laboratorietjänster med Fimlab

08.11.2019 Vasa sjukvårdsdistrikt planerar att slå samman sina laboratorietjänster med Fimlab
Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt får på sitt sammanträde 13.11.2019 ta ställning till om distriktet ska slå samman sina laboratorietjänster med Fimlab Laboratoriot Ab. I och med sammanslagningen så blir Vasa sjukvårdsdistrikt en delägare i Fimlab, och cirka 130 anställda överförs i Fimlabs tjänst som gamla arbetstagare.

Centralsjukhuset förbereder sig på att ringa till patienter under poststrejken

07.11.2019 Centralsjukhuset förbereder sig på att ringa till patienter under poststrejken
Den strejk som Post- och logistikområdets fackorganisation PAU inleder på måndagen den 11 november kommer att påverka sjukhusets posttrafik i avsevärd grad. I Vasa sjukvårdsdistrikt förbereder man sig därför på att ringa till patienter under strejken.

Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att Vasa centralsjukhus ska ha omfattande jour

07.11.2019 Social- och hälsovårdsutskottet föreslår att Vasa centralsjukhus ska ha omfattande jour
I social- och hälsovårdsutskottets betänkande som publicerades den 6 november föreslår utskottet en ändring i hälso- och sjukvårdslagen. I och med lagändringen blir Vasa sjukvårdsdistrikt skyldigt att ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt i anslutning till det egna centralsjukhuset.

Stort steg framåt i beredningen av Österbottens välfärdsområde

24.10.2019 Stort steg framåt i beredningen av Österbottens välfärdsområde
Det grundavtal som behövs för att kommunerna ska kunna ta ett beslut är nu klart. Avtalet som finslipades ännu inför styrgruppens sammanträde ska nu skickas till medlemskommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt för godkännande.

Volontärer får en förnyad servicepunkt på sjukhuset

18.10.2019 Volontärer får en förnyad servicepunkt på sjukhuset
Vasa centralsjukhus och Österbottens föreningar har förenat krafterna för att utbildade volontärer ska kunna erbjuda hjälp och stöd på OLKA-punkten vid Vasa centralsjukhus. Invigningen firas torsdagen 24.10 kl. 12 vid huvudaulan.

Kvaliteten märks i utvecklandet av verksamheten

14.10.2019 Kvaliteten märks i utvecklandet av verksamheten
Vasa centralsjukhus beviljades redan för femte gången ett kvalitetserkännande inom ramen för det kvalitetsprogram som utvecklats för social- och hälsovården (SHQS). Den här gången uppmärksammades framförallt de ständiga åtgärder som vidtas på centralsjukhuset för att utveckla verksamheten.

Beslutet närmar sig i beredningen av Österbottens välfärdsområde

03.10.2019 Beslutet närmar sig i beredningen av Österbottens välfärdsområde
Tanken bakom välfärdsområdet är att social- och primärvården samt den specialiserade sjukvården ska kunna erbjuda en kompakt servicehelhet för befolkningen i regionen. Det här kan bäst bemötas om servicen tillhandahålls av en och samma organisation, för i nuläget är servicen splittrad.

Renovering av avdelning E5 inleds 1.10

30.09.2019 Renovering av avdelning E5 inleds 1.10
Renoveringen uppskattas vara i två månader. Trots renoveringen löper verksamheten på avdelning E5 (inremedicin och neurologi) dygnet runt.

It- och telefontrafiken fungerar igen

22.09.2019
Störningen har nu åtgärdats. Felet berodde på en liten vattenskada som uppstod på B-byggnaden.

Störningar i it- och telefontrafiken på sjukhuset

22.09.2019
Under söndagen upptäcktes störningar i it- och telefontrafiken. Störningen påverkade patientjournalprogram och servicetelefoner, då alla samtal inte gått fram. Största delen av störningen har nu åtgärdats men problemet åtgärdas ännu.

Ett nytt system som visar lediga platser i parkeringshuset har tagits i bruk

20.09.2019 Ett nytt system som visar lediga platser i parkeringshuset har tagits i bruk
I parkeringshuset på sjukhusområdet har ett system som visar lediga platser tagits i bruk. En skylt visar för dem som kommer till parkeringshuset antalet lediga parkeringsplatser på varje våning.

Individuella förlossningsalternativ är en attraktionsfaktor för Vasa – en positiv vändning också i antalet förlossningar

06.09.2019 Individuella förlossningsalternativ är en attraktionsfaktor för Vasa – en positiv vändning också i antalet förlossningar
En nationell förlossningsutbildning utgör en del av centralsjukhusets konsekventa strävan att ständigt utvecklas. I år har man kunnat märka en positiv vändning i antalet förlossningar i Vasa.

Svar till Kotus inlägg: Namnsättningen på No-harm Center

30.08.2019
Ett nytt patientsäkerhetscenter lanserades i går på Vasa centralsjukhus. Det arbete som har gjorts för patientsäkerheten i Vasa anses betydelsefullt och utgör en vägvisare för arbetet i Finland. Förutom positiv feedback har även centrets namn väckt diskussion.

Vasa centralsjukhus grundar ett patientsäkerhetscenter

29.08.2019 Vasa centralsjukhus grundar ett patientsäkerhetscenter
Vasa centralsjukhus har grundat ett nationellt sett unikt patientsäkerhetscenter. Det nya centret som getts namnet No-harm Center kommer i fortsättningen att fungera som ett samarbetsnätverk som har som mål att främja och utveckla patientsäkerheten i Finland.

Ändringar på parkeringsområdena

25.06.2019 Ändringar på parkeringsområdena
Vi förstorar lagerområdet vid H-byggnadens byggarbetsplats och tar i bruk ytterligare en del av parkeringsområdet bredvid Sanmarksgatan fr.o.m. 1.7.2019.

På sommaren begränsas en del av verksamheten vid sjukhuset

13.06.2019 På sommaren begränsas en del av verksamheten vid sjukhuset
På grund av semesterarrangemang kommer en del avdelningar och polikliniker vid centralsjukhuset att stängas på sommaren för en tid. På en del enheter kommer verksamheten att vara begränsad i och med att det finns färre personer i arbete. Akuten, förlossningssalen och hjärtinfarktsjouren betjänar i normal ordning dygnet runt även under semestertiden.

Bothnia High 5 och det nya H-huset har nått genomförandefasen

03.06.2019 Bothnia High 5 och det nya H-huset har nått genomförandefasen
Alliansen Bothnia High 5, som bygger Vasa sjukvårdsdistrikts nya H-byggnad, har framskridit från utvecklingsfasen till genomförandefasen. Alliansens parter YIT, Ramboll Finland, Raami Arkkitehdit, Arkkitehdit Kontukoski, Granlund Österbotten och Vasa sjukvårdsdistrikt undertecknade alliansavtalet för genomförandefasen den 3 juni 2019.

Tidningen Hembesöket tar rehabiliteringstemat till din hemdörr

24.05.2019 Tidningen Hembesöket tar rehabiliteringstemat till din hemdörr
Temat av vårens Hembesöket är rehabilitering. Vad månntro gläder fyraåriga Elias som lider av en sällsynt ämnesomsättningsrubbning som kallas Smith-Lemli-Opitz syndrom?

Höjningen av centralsjukhusets parkeringshus snart färdig

02.05.2019 Höjningen av centralsjukhusets parkeringshus snart färdig
Arbetet med att höja centralsjukhusets parkeringshus inleddes i september och blir färdigt i maj. Parkeringshuset har plats för totalt 536 bilar. Även systemet som anger antalet lediga platser har förnyats.

Sjukhusets dagvatten missfärgat - Situationen åtgärdad

25.04.2019
På grund av arbete i områdeskylningssystemet har det läckt vatten in i Vasa centralsjukhusets dagvattensystem som leds ut till sjön. Färgen på vattnet är...

Bruktagningen av det nya telefonssystemet förflyttas till torsdagen

24.04.2019 Bruktagningen av det nya telefonssystemet förflyttas till torsdagen
Det nya systemet tas i bruk på torsdagsmorgon 25.4 kl. 5.00–7.00. Systembytet kan förorsaka smärre avbrott i telefontrafiken.

Bra vårdarresurser skapar en trygghet i den psykiatriska verksamheten

11.04.2019 Bra vårdarresurser skapar en trygghet i den psykiatriska verksamheten
I vår verksamhet att utveckla mental- och missbrukarvården i Vasa sjukvårdsdistrikt strävar vi fortsättningsvis efter att den här servicen ska tillhandahållas av en organisation. Genom rekrytering av åtskilliga läkare vill vi skapa en långsiktig lösning som ger läkarna en rimlig arbetsmängd.

Störningen i telefontrafiken har åtgärdats

10.04.2019 Störningen i telefontrafiken har åtgärdats
I förmiddags drabbades Vasa centralsjukhus telefontrafik av en störning i telefonnätet.

Parkeringshusets trapphus ur bruk

10.04.2019 Parkeringshusets trapphus ur bruk
Parkeringshusets   södra   trapphus  är stängt  9.4-26.4.   Man  rör  sig till  och   från   parkeringshuset   längs  med  slänten  till det  norra  ...

Resultat av eFöräldrarådets förfrågan (2018) i serviceområdet för barn

08.04.2019 Resultat av eFöräldrarådets förfrågan (2018) i serviceområdet för barn
Serviceområdet för barn publicerade sin andra eFöräldrarådsförfrågan vårvintern 2018. Genom förfrågan ville man kartlägga informationsförmedlingen mellan vårdplatsen och föräldrarna.

Stilla stund för barn som dött vid missfall eller i samband med förlossningen

15.03.2019 Stilla stund för barn som dött vid missfall eller i samband med förlossningen
Sorgen efter ett barn som dött till följd av missfall eller i samband med förlossningen behöver utrymme och saknaden måste få ta plats. Den som sörjer kan också få tröst.

Samarbetet fortsätter för Österbotten

11.03.2019 Samarbetet fortsätter för Österbotten
Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt.

Det visuella uttrycket på hemsidan uppdateras på onsdagen

12.02.2019
Vasa centralsjukhus hemsida får ett fräschare utseende på onsdag imorgon. Uppdateringen görs cirka kl. 15–16 och kan göra användningen av sidorna en aning långsammare.

På torsdagen den 31 januari undersöks de första patienterna PET-CT–apparaten

30.01.2019 På torsdagen den 31 januari undersöks de första patienterna PET-CT–apparaten
Vid årsskiftet installerades en PET-CT-apparat på enheten för isotopmedicin vid Vasa centralsjukhus. Med hjälp av den kan man bland annat söka efter cancertu...

Sjukskötarstuderande Maiju Björkqvist är vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2018-stipendiet

25.01.2019 Sjukskötarstuderande Maiju Björkqvist är vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2018-stipendiet
Maiju Björkqvist som är tredje årets sjukskötarstuderande vid Vaasan ammattikorkeakoulu har vid sidan av sina studier arbetat som närvårdare inom den...

Ny verksamhetsform till stöd för centralsjukhusets patienter lanseras i vår

17.01.2019 Ny verksamhetsform till stöd för centralsjukhusets patienter lanseras i vår
OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

Öppenvårdspoliklinikerna för vuxna sammanslogs till en psykiatrisk poliklinik

08.01.2019 Öppenvårdspoliklinikerna för vuxna sammanslogs till en psykiatrisk poliklinik
Vasa centralsjukhus affektiva poliklinik, psykospoliklinik, psykogeriatriska poliklinik och akutpsykiatriska poliklinik sammanslogs 1.1.2019 till en...