2019

Ny verksamhetsform till stöd för centralsjukhusets patienter lanseras i vår

17.01.2019 Ny verksamhetsform till stöd för centralsjukhusets patienter lanseras i vår
OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

Öppenvårdspoliklinikerna för vuxna sammanslogs till en psykiatrisk poliklinik

08.01.2019 Öppenvårdspoliklinikerna för vuxna sammanslogs till en psykiatrisk poliklinik
Vasa centralsjukhus affektiva poliklinik, psykospoliklinik, psykogeriatriska poliklinik och akutpsykiatriska poliklinik sammanslogs 1.1.2019 till en...