2019

Stilla stund för barn som dött vid missfall eller i samband med förlossningen

15.03.2019 Stilla stund för barn som dött vid missfall eller i samband med förlossningen
Sorgen efter ett barn som dött till följd av missfall eller i samband med förlossningen behöver utrymme och saknaden måste få ta plats. Den som sörjer kan också få tröst.

Samarbetet fortsätter för Österbotten

11.03.2019 Samarbetet fortsätter för Österbotten
Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt.

Det visuella uttrycket på hemsidan uppdateras på onsdagen

12.02.2019
Vasa centralsjukhus hemsida får ett fräschare utseende på onsdag imorgon. Uppdateringen görs cirka kl. 15–16 och kan göra användningen av sidorna en aning långsammare.

På torsdagen den 31 januari undersöks de första patienterna PET-CT–apparaten

30.01.2019 På torsdagen den 31 januari undersöks de första patienterna PET-CT–apparaten
Vid årsskiftet installerades en PET-CT-apparat på enheten för isotopmedicin vid Vasa centralsjukhus. Med hjälp av den kan man bland annat söka efter cancertu...

Sjukskötarstuderande Maiju Björkqvist är vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2018-stipendiet

25.01.2019 Sjukskötarstuderande Maiju Björkqvist är vinnare av Queen Silvia Nursing Award 2018-stipendiet
Maiju Björkqvist som är tredje årets sjukskötarstuderande vid Vaasan ammattikorkeakoulu har vid sidan av sina studier arbetat som närvårdare inom den...

Ny verksamhetsform till stöd för centralsjukhusets patienter lanseras i vår

17.01.2019 Ny verksamhetsform till stöd för centralsjukhusets patienter lanseras i vår
OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

Öppenvårdspoliklinikerna för vuxna sammanslogs till en psykiatrisk poliklinik

08.01.2019 Öppenvårdspoliklinikerna för vuxna sammanslogs till en psykiatrisk poliklinik
Vasa centralsjukhus affektiva poliklinik, psykospoliklinik, psykogeriatriska poliklinik och akutpsykiatriska poliklinik sammanslogs 1.1.2019 till en...