Tanken bakom välfärdsområdet är att social- och primärvården samt den specialiserade sjukvården ska kunna erbjuda en kompakt servicehelhet för befolkningen i regionen. Det här kan bäst bemötas om servicen tillhandahålls av en och samma organisation, för i nuläget är servicen splittrad.

Ifall man lyckas skapa en samkommun för Österbottens välfärdsområde kan kommunerna, samarbetsområdena och sjukvårdsdistriktets personal samt förtroendevalda i hela regionen tillsammans skapa en integrerad och starkare social- och hälsovårdsservice för befolkningen i regionen. Styrgruppen för beredningen av Österbottens välfärdsområde sammankom till ett möte på onsdagen den 2 oktober 2019. Styrgruppens uppgift är att leda beredningen av välfärdsområdet. Styrgruppen består av kommundirektörerna, tjänstemän från sjukvårdsdistriktet, samt av ordförandena för fullmäktige och styrelserna i kommunerna och sjukvårdsdistriktet. Kristinestads fullmäktigeordförande Patrick  Ragnäs fungerar som ordförande för styrgruppen.

På mötet i onsdags fick man ta del av en sammanfattning och föra en diskussion om kommunernas utlåtanden om utkastet till grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Mötet beslutade att tjänstemännen och de förtroendevalda kan gå vidare med beredningen av grundavtalet.

På mötet fastställde man också en tidtabell för när kommunerna ska ta ett beslut om samkommunen för välfärdsområdet. Enligt tidtabellen ska kommunerna ta ställning till om de godkänner grundavtalet och medverkar i välfärdssamkommunen den 28 oktober–den 16 december 2019. Verksamheten i välfärdsområdet ska enligt planerna inledas 1.1.2021.

Bild av tidtabellen för det beredningsarbete som görs under slutet av år 2019

03.10.2019 Redaktion_Toimitus