I vår verksamhet att utveckla mental- och missbrukarvården i Vasa sjukvårdsdistrikt strävar vi fortsättningsvis efter att den här servicen ska tillhandahållas av en organisation. Genom rekrytering av åtskilliga läkare vill vi skapa en långsiktig lösning som ger läkarna en rimlig arbetsmängd.

De psykiatriska poliklinikerna och avdelningarna på Vasa centralsjukhus fungerar för närvarande som normalt, för alla avdelningar och polikliniker har tillräckligt med vårdpersonal.  För tillfället har vi 4 läkare på barnpsykiatrin, 2 läkare på ungdomspsykiatrin och 5,5 läkare på vuxenpsykiatrin, vilka ansvarar för vården av de psykiatriska patienterna.

- På sommaren kommer verksamheten att reduceras liksom under tidigare år, men vi behöver inte stänga någon verksamhet på grund av bristen på egna tjänsteläkare, säger chefsöverläkare Reijo Autio. Läkarresursen ska likväl förstärkas så fort som möjligt, eftersom vi behöver fler specialister och specialiserande läkare till våra vårdteam och vår jourverksamhet.

På sommaren reduceras verksamheten liksom tidigare

På alla avdelningar  och polikliniker vid Vasa centralsjukhus arbetar man som bäst med att planera verksamheten i sommar. Noggrannare uppgifter om sommarens verksamhet kommer att publiceras på Vasa centralsjukhus webbplats i maj. Det är bara en bråkdel av verksamheten som kommer att stängas helt och hållet för en tid i sommar, medan de akuta avdelningarna på psykiatrin nog erbjuder vård under hela sommaren.

- Man behöver absolut inte tveka att söka vård för vi har ett bra läge inom psykiatrin då det gäller vårdpersonalen, säger chefsöverskötare Arja Tuomaala.

11.04.2019 Redaktion_Toimitus