Den strejk som Post- och logistikområdets fackorganisation PAU inleder på måndagen den 11 november kommer att påverka sjukhusets posttrafik i avsevärd grad. I Vasa sjukvårdsdistrikt förbereder man sig därför på att ringa till patienter under strejken.

Post- och logistikområdets strejk kommer att få konsekvenser som påverkar kallelsebrev, vårdsvar och fakturor. Strejken kan även påverka e-brev. På Vasa centralsjukhus förbereder man sig därför på att ta kontakt med patienter per telefon. De som väntar på en kallelse till en åtgärd eller till en poliklinik bör förbereda sig på att de får ett samtal från centralsjukhuset under strejken. Om kunden tagit i bruk sms-påminnelsetjänsten så fungerar den här tjänsten i normal ordning även under strejken, men det här gäller bara tider som redan har reserverats. Vårdsvaren på Mina Kanta-sidor syns i normal ordning trots strejken.

Fakturor som postas under strejken förses med en längre betalningstid. Laboratoriets provtransporter sköts med hjälp av separata transporter. Noggrannare information om hur strejken påverkar våra kunder kommer att läggas ut på våra webbsidor och sociala medier.

07.11.2019 Redaktion_Toimitus