Hälsoteknik är en bransch som växer både i Finland och i världen. Österbotten har utmärkta förutsättningar att bli en betydelsefull region inom branschen. I Österbotten vill läroanstalter, den offentliga sektorn, organisationer och företagare satsa på att utveckla hälsoteknik och kommer att göra det inom ett internationellt nätverk.

– Det finns mycket kunskap inom teknik i Österbotten, och förutsättningar för att bli framgångsrika inom välfärdsteknik också. Vårt mål är att samarbeta tätare, vilket skapar möjligheter för branschen att växa. Vi kan få nya företagare, arbetsplatser och lösningar som är till nytta till kunder och patienter, säger utvecklingschef Tony Pellfolk från Vasa sjukvårdsdistrikt.

Österbotten blir en del av ett internationellt nätverk för hälsoteknik

Samarbetet mellan aktörerna blev officiellt då nätverket i Österbotten, Vaasa Welfare Technology Ecosystem, togs med i det internationella nätverket ECHAlliance, som har medlemmar i över 20 länder. Det österbottniska nätverket lanserades igår på Digital Health Summit i Helsingfors.

– Det internationella nätverket är ett forum för att bygga broar till andra länder samt för att hitta nya former för samarbete och finansiering, säger utvecklingsplanerare Linda Sundman-Melin från Österbottens förbund.
Åbo Akademi tog initiativet till att kartlägga forsknings- och utvecklingsprojekt vid regionens universitet och högskolor som en bas för ekosystemet.

– Jag är glad att vi nu nått en milstolpe då vi lanserar vårt ekosystem på en nationell och internationell nivå, säger projektledare Yvonne Backholm från Åbo Akademi.

Ypperliga möjligheter för företag

I Österbotten vill deltagarna utveckla i synnerhet teknik som har anknytning till aktivt, sunt åldrande, mental hälsa, förebyggande tjänster samt att patienter förbinder sig i vården.

Det nya regionala samarbetet möjliggör nya typer av utvecklingsprojekt som kopplar ihop forskning och företagare medpatienter och kunder.

– Det här öppnar fina möjligheter för regionens företag, säger verkställande direktör Hippi Hovi från Kust-Österbottens företagare.

Planering och samarbete

Koordinator för nätverket i Österbotten är utvecklingschef Tony Pellfolk från Vasa sjukvårdsdistrikt.
– Nätverket i Österbotten träffas fyra gånger om året för att planera hur vi jobbar för att nå våra gemensamma mål, säger Tony Pellfolk.

Vasa sjukvårdsdistrikt, Österbottens förbund, Vasa stad, Österbottens föreningar, Kust-Österbottens företagare, Åbo Akademi, Novia, VAMK, Vasa Universitet, Vamia och YA! deltar i samarbetet.

13.12.2019 Redaktion_Toimitus