I parkeringshuset på sjukhusområdet har ett system som visar lediga platser tagits i bruk. En skylt visar för dem som kommer till parkeringshuset antalet lediga parkeringsplatser på varje våning.

Inne i parkeringshuset syns de lediga parkeringsplatserna genom att en grön lampa lyser ovanför platsen, vid inva-platserna är lampan blå. Vid platser som är upptagna lyser lampan rött.
 
Lampan ovanför platsen ändras från grönt till rött när man kör till parkeringsrutan under lampan. I samband med detta minskar antalet lediga platser med en på denna våning på skylten vid infarten.


Tilläggsuppgifter:
fastighetsingenjör Timo Koivisto, tel. 044 333 1150

20.09.2019 Redaktion_Toimitus