Arbetet med att höja centralsjukhusets parkeringshus inleddes i september och blir färdigt i maj. Parkeringshuset har plats för totalt 536 bilar. Även systemet som anger antalet lediga platser har förnyats.

Parkeringsplatsbekymren vid Vasa centralsjukhus i Sandviken minskar den 9.5, då parkeringshusets nya våningar tas i bruk.

- Höjningen har framskridit enligt planerna. Nu finns det 190 platser mer än tidigare och ungefär hundra av dem tas i användning nu. Parkeringssystemet, som införs senare, har förnyats och utgår nu från den verkliga situationen i varje parkeringsruta. Det gamla systemet byggde på antalet bilar som kört in och ut och kunde inte ange den verkliga situationen, eftersom det hände sig att folk körde fel väg, berättar fastighetsingenjören Timo Koivisto på Vasa centralsjukhus.

Parkeringshuset kan användas som vanligt medan det nya H-huset byggs och är öppet dygnet runt varje dag. Den översta våningen kommer inte att användas för parkering, utan som lager. Det är gratis att parkera i parkeringshuset.

Parkeringsområdet bredvid parkeringshuset omvandlas till byggarbetsplats i två etapper. Halva området tas ur bruk under sommaren och den andra halvan i ett senare skede.

02.05.2019 Redaktion_Toimitus