En nationell förlossningsutbildning utgör en del av centralsjukhusets konsekventa strävan att ständigt utvecklas. I år har man kunnat märka en positiv vändning i antalet förlossningar i Vasa.

Vid en nationell utbildning som centralsjukhuset arrangerar tillsammans med sjukhuset i Bergen, Norge, ska man göra sig förtrogen med förlossningsvård, i synnerhet med förlossningar av tvillingar och förlossningar av barn i sätesbjudning.

–Utbildningen är en viktig del av vår strävan att främja en säker förlossningsvård. Vasa centralsjukhus vill även i fortsättningen kunna ge föderskorna i distriktet en individuell vård som bygger på högklassig, tillförlitlig och solid sakkunskap, berättar överläkaren i gynekologi Sari Silventoinen och avdelningsöverläkare Marika Smeds.

Därutöver så har man lagt märke till en positiv vändning i antalet förlossningar på Vasa centralsjukhus: den nationella trenden som visar på att antalet förlossningar sjunker verkar ha stannat upp.

– Ifjol hade vi 1 175 förlossningar och enligt den nuvarande prognosen kommer antalet hållas på samma nivå även i år. Minskningen verkar alltså ha stannat upp, vilket naturligtvis är en efterlängtad och positiv nyhet, säger Smeds med ett leende.

 

Föderskor kan erbjudas olika förlossningsalternativ

På Vasa centralsjukhus kan man föda i vatten. Den här möjligheten har tagits emot positivt bland föderskor.

Allt fler är medvetna om möjligheten att föda i vatten och allt fler vill också få en naturligare förlossning.  Till vår glädje har vi kunnat erbjuda föderskor denna möjlighet i Vasa redan från och med september 2018, säger Silventoinen och Smeds.

Vasa centralsjukhus förlossningsenhet samarbetar med Åbo universitetscentralsjukhus, dit prematurer, dvs. barn som föds före vecka 32, hänvisas för vård.
–I och med att samarbetet med Åbo löper bra så har det skänkt mammor som ska föda i förtid en känsla av trygghet, berättar Silventoinen.

Vasa centralsjukhus är klassat som ett babyvänligt och familjecentrerat sjukhus, vilket intygas av det certifikat som Institutet för hälsa och välfärd (THL) beviljar för fem år åt gången och som senast beviljades sjukhuset år 2018.

06.09.2019 Redaktion_Toimitus