Vasa centralsjukhus beviljades redan för femte gången ett kvalitetserkännande inom ramen för det kvalitetsprogram som utvecklats för social- och hälsovården (SHQS). Den här gången uppmärksammades framförallt de ständiga åtgärder som vidtas på centralsjukhuset för att utveckla verksamheten.

Kvalitetsprogrammet SHQS används i Finland av cirka 200 organisationer inom social- och hälsovården. De utvärderingskriterier som används i programmet har utvecklats för att motsvara de krav som ställs på utvärdering inom de finländska social- och hälsovårdsorganisationerna. I Vasa sjukvårdsdistrikt har kvalitetssystemet SHQS använts redan från och med år 2005. Det första kvalitetserkännandet beviljades år 2007. För att beviljas ett kvalitetserkännande måste organisationen ständigt utveckla sin verksamhet och följa upp kvaliteten i verksamheten.

Kundnöjdheten på en utmärkt nivå

Kvalitetserkännandet förutsätter fortlöpande utvecklingsarbete och kvalitetsuppföljning. I den genomförda utvärderingen uppmärksammade man i synnerhet de många starka sidor som anknyter till utvecklingsarbete. Auditörerna konstaterade att Vasa centralsjukhus har fastställt mål som befinner sig på en strategisk, verkställande och mätbar nivå. Bland annat den omfattande kardiologiska verksamheten, sammanslagningen av Jakobstads laboratorie- och röntgenverksamhet med sjukvårdsdistriktets verksamhet, det arbete som gjorts för att utveckla patientanvisningarna och utbildningen av personalen är några exempel som auditörerna uppmärksammade i sin rapport. Ett av värdena på centralsjukhuset är kundorientering, och därför så uppföljs kundnöjdheten med hjälp av olika nyckeltal. Dessa nyckeltal påvisar att kundnöjdheten på centralsjukhuset ligger på utmärkt nivå. Den insamlade kundresponsen används för att utveckla verksamheten på sjukhuset. I Vasa sjukvårdsdistrikt har kvalitetssystemet SHQS använts redan från och med år 2005.

14.10.2019 Redaktion_Toimitus