OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Målet med verksamheten är att erbjuda rofyllda möten med patient och närstående och att stödja i anpassningen till sjukdomen.

OLKA koordinerar sjukhusets volontärverksamhet. Alla OLKAs volontärer har utbildats för sin uppgift och förbundit sig till tystnadsplikt. Volontärerna fungerar som sällskap och stöd för patienten och befattar sig inte med vården. Volontärerna ersätter inte personalens arbete. Volontärerna sprider glädje och ger stöd och hopp i sjukhusvardagen. 

Vasanejdens Föreningar rf söker en projektkoordinator och en projektanställd till OLKA-verksamheten

I projektet ska OLKA-verksamhetsmodellen integreras i verksamheten på Vasa centralsjukhus. OLKA-verksamheten är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhuset där målet med verksamheten är att erbjuda volontärers kamratstöd till patienter, öka föreningars och frivilligas verksamhetsförutsättningar samt sprida information om föreningsverksamheten till vårdpersonalen.

Blev du intresserad? Läs mer om jobben i arbetsplatsannonsen och skicka in en ansökan.

24.01.2019 redaktion_toimitus