Vasa centralsjukhus affektiva poliklinik, psykospoliklinik, psykogeriatriska poliklinik och akutpsykiatriska poliklinik sammanslogs 1.1.2019 till en psykiatriska poliklinik. Verksamheten inom öppenvården för barn och unga fortsätter som tidigare.

Omorganiseringen av den psykiatriska polikliniken är en strukturell omorganisering och påverkar inte patienterna. Skyltningen och namnen på dörrarna ändras, men funktionerna, vårdpersonalen och platsen förblir den samma. Dessutom ska verksamheten på den nya polikliniken utvecklas för att göra patientens vårdstig smidigare. Sammanslagningen är ett steg mot den remisslösa verksamhet som kommer att lanseras ännu i år. I och med den remisslösa verksamheten kan patienterna efter behov besöka polikliniken utan remiss.

De jourhavande psykiatriska sjukskötarna på samjouren tar redan nu emot patienter dygnet runt utan remiss och upprätthåller också en telefonjour som fungerar dygnet runt.

 

Tilläggsinformation: Juha Kemppinen, ansvarsområdesdirektör tfn 040 182 1668

Tanja Jaakola, överskötare tfn 044 323 4808

08.01.2019 redaktion_toimitus