Under den poststrejk som inleds den 11 november kommer alla kallelsebrev att ersättas med telefonsamtal. Om kunden inte hinner svara på samtalet så lönar det sig att försöka ringa tillbaka. Under strejken kommer Vasa centralsjukhus att förse sina kundfakturor med en betalningstid på 45 dygn i stället för den normala betalningstiden på 14 dygn.

I normala fall så skickar Vasa centralsjukhus sina kallelser till mottagningar eller åtgärder per post. I och med att det är mycket sannolikt att breven försenas under strejken så förbereder sig man på centralsjukhuset att sköta kallelserna per telefon. Samtalen från centralsjukhuset som rings om kundbesök görs under tjänstetid i regel från ett nummer som börjar med 06 213.

- Vi förbereder oss på att ringa patienter upprepade gånger, framförallt i samband med brådskande tidsbeställningar. Om man misstänker att samtalet kommit från sjukhuset så uppmuntrar vi att ringa tillbaka, säger chefsöverskötare Arja Tuomaala.

Ta gärna i bruk Mina Kanta-sidor

Vårdsvar och undersökningsresultat sparas på Mina Kanta-sidor.

- Om man inte tidigare bekantat sig med Mina Kanta-sidor så lönar det sig att göra det nu, säger Tuomaala.

I samband med de kallelser som skickas till patienterna per post så skickar man också anvisningar om hur patienterna ska förbereda sig inför till exempel laboratorieundersökningar. Om en patient  anländer till en undersökning och inte har förberett sig på rätt sätt, till exempel inte har fastat inför en undersökning som kräver det, kan det hända att undersökningen inte kan utföras. På Vasa centralsjukhus webbsidor finns det noggranna anvisningar för alla undersökningar. Patienterna får nog anvisningar om hur de ska förbereda sig för besöket under samtalet, men det lönar sig ändå att läsa de anvisningar som finns webbsidorna, eftersom patienterna inte får några anvisningar i pappersform under den pågående strejken.

- Vi har idag gjort en bedömning av de eventuella konsekvenser som strejken kan få för verksamheten på sjukhuset och har utarbetat planer som uppdateras efter behov, berättar kvalitetschef Mari Plukka.

08.11.2019 Redaktion_Toimitus