På grund av semesterarrangemang kommer en del avdelningar och polikliniker vid centralsjukhuset att stängas på sommaren för en tid. På en del enheter kommer verksamheten att vara begränsad i och med att det finns färre personer i arbete. Akuten, förlossningssalen och hjärtinfarktsjouren betjänar i normal ordning dygnet runt även under semestertiden.

Stängt:

Akut psykogeriatri, avd 4 12.7. - 11.8.
Allmänsjukhuspsykiatriska enheten 8.7. - 28.7.
Barnneurologiska polikliniken 8.7. - 21.7.
Barnpsykiatriska avdelningen 1.7. - 28.7.
Barnpsykiatriska polikliniken 22.7. - 28.7.
Ergo- och näringsterapeuter 26.7.
Kliniska laboratoriet, Lillkyrö provtagning
1.7. - 4.8.
Kliniska laboratoriet, Korsnäs provtagning 1.7. - 26.7.
Hudpolikliniken 1.7. - 28.7.
Klinisk fysiologi och isotopmedicin, PET- CT verksamhet

8.7. - 21.7.

Krävande rehabiliteringsavdelning 17.6 - 11.8
Lung- och neurologiska polikliniken 15.7 - 28.7.
Rehabiliteringshandledning 8.7. - 21.7.
Röntgen Malax HVC 15.7. – 18.8.
Röntgen Bottenhavets UL-undersökningar
17.6. - 11.8.
Ungdomspsykiatriska avdelningen 21.6. - 28.7.
Ögondagkirurgin 24.6. - 26.7.

 

Reducerad verksamhet:

Barnneurologiska polikliniken

 

1.7. - 7.7. och 22.7. - 28.7.

                     
Barnpolikliniken 1.7. - 4.8  
Barnneurologiska polikliniken 8.7. - 21.7.  
Barnpsykiatriska polikliniken 8.7. - 21.7.  
Dagenhet 17.6. - 11.8.

Öppet kl. 7.00 - 18.00

Ergo- och näringsterapeuter
3.6. - 18.8.

 

Hjärtstation 17.6. - 11.8.  
Inremedicinska polikliniken 10.6. - 11.8.  
Kirurgiska polikliniken 24.6. - 4.8.

 

Klinisk neurofysiologi 17.6. - 16.8.

 

Klinisk fysiologi och isotopmedicin 24.6 - 2.8.  
Dammbrunvägens provtagning 1.7. - 26.7.

 

Öppet kl 9-14 endast med tidsbokning.

Lung- och neurologiska polikliniken 1.7. - 14.7. och 29.7. - 4.8.  
Mun- och käkssjukdomar (enheten) 1.7. - 2.8.  
Operationsverksamhet (elektiv) 24.6. - 11.8.  
Psykiatrisk poliklinik; ätstörningsenhet 15.7. - 28.7.  
Röntgen Laihia HVC 17.6. - 11.8.

Öppen tisd. och torsd.

Röntgen Bottenhavets HVC 17.6. - 14.7.

 

Öppen må, tisd, onsd,  fred kl 9-14.30 

Röntgen Jakobstads  22.7. - 28.7.  
Socialarbetare 3.6. - 27.8.  
Tikoteket och hjälpmedelservice 1.7. - 4.8.  
Ungdomspsykiatriska polikliniken 8.7. - 28.7.  
Ögondagkirurgin 29.7. - 2.8.  
Öron-, näs- och strupsjukdomar (polikliniken) 17.6. - 11.8.
13.06.2019 Redaktion_Toimitus