Parkeringshusets södra trapphus är stängt 9.4-26.4. Man rör sig till och från parkeringshuset längs med slänten till det norra trapphuset. Gångvägen ut från första våningen har märkts med en röd pil. 

10.04.2019 Redaktion_Toimitus