Vid årsskiftet installerades en PET-CT-apparat på enheten för isotopmedicin vid Vasa centralsjukhus. Med hjälp av den kan man bland annat söka efter cancertumörer eller metastaser och på så sätt upptäcka sjukdomar redan i ett tidigt skede. Apparaten kan även användas för att undersöka neurologiska patienter och inflammationer samt patienter med vissa hjärtsjukdomar.

De första patienterna undersöks på torsdagen den 31 januari. Fyra patienter undersöktes med apparaten redan för en vecka sedan i ett test- och utbildningssyfte.

– Nu då vi kan göra den här undersökningen i Vasa behöver patienter som ofta är allvarligt sjuka eller i dåligt skick inte åka längre än till hembygden, berättar Birgitta Ivars, överskötare på Vasa centralsjukhus diagnostikcenter. Själva undersökningen tar 15–30 minuter, men i och med förberedelserna och de åtgärder som görs efter undersökningen varar sjukhusvistelsen i cirka 2–3 timmar. Efter undersökningen skickas bilderna från Vasa till Åbo universitetssjukhus för utlåtande. Förhoppningen är att tolkningen av bilderna i framtiden även ska kunna göras i Vasa.

30.01.2019 redaktion_toimitus