Störningen har nu åtgärdats. Felet berodde på en liten vattenskada som uppstod på B-byggnaden.

It- och telefontrafiken samt tekniska stödfunktioner fungerar igen på sjukhuset. Felet berodde på en vattenskada som uppstod på B-byggnadens 0-våning, som orsakade elstörningar i B-byggnaden. Störningen har nu åtgärdats. Vasa centralsjukhus teknisk enhet försäkrar ännu idag att nätförbindelser fungerar.

22.09.2019 Redaktion_Toimitus