Renoveringen uppskattas vara i två månader. Trots renoveringen löper verksamheten på avdelning E5 (inremedicin och neurologi) dygnet runt.

Vid renoveringen som inleds i början av oktober kommer man att sanera avdelning E5 och se över innertaket. I samband med renoveringen överförs hematologiska patienter som är i behov av avdelningsvård planenligt till den onkologiska avdelningen för vård. Renoveringen påverkar inga andra patientgrupper.

–Under renoveringen pågår verksamheten på avdelning E5 och den onkologiska avdelningen i normal ordning dygnet runt. Vården av patienterna äventyras inte i något skede av renoveringen, berättar överskötare Kosti Hyvärinen som ansvarar för serviceområdet för bäddavdelningar.

 

Vi beklagar eventuella bullerstörningar som uppstår i samband med renoveringen.

30.09.2019 Redaktion_Toimitus