Den nationella beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats, och beredningen i Österbotten läggs också ned. Fast reformen inte genomförs ska goda resultaten från beredningen tas tillvara. Arbetet med reformen kan vara till nytta på flera sätt.

I Österbotten har reformen beretts sedan 2016. Beredningen har gjorts i samarbete med alla de organisationer som reformen berör.

Det täta samarbetet har fört organisationerna närmare varandra och gjort att rutinerna har utvecklats. Fast målet för planeringen har varit en gemensam organisation kan samma lärdomar utnyttjas i de nuvarande organisationernas verksamhet.

- Nätverken är tätare nu och vi känner varandra bättre än förr. Det här samarbetet vill vi upprätthålla, eftersom det stöder utvecklingen av hela Österbotten, säger landskapsdirektör Kaj Suomela.

Nästa regering fattar beslut om hur reformen fortsätter.

- Det är sannolikt att reformen påminner om den modell som vi har berett och att vi kan dra nytta av det arbete som vi har gjort, säger Kaj Suomela.

Integrationen av social- och hälsovården fortsätter

I planeringen av social- och hälsovården finns beredskap för att fortsätta integrationen av socialvården, hälsovården och specialsjukvården i samarbete med kommunerna. Målet är att grunda Välfärdsområdet för Österbotten.

- Vi har berett det här redan under hösten 2018. När den nationella reformen har fallit kan vi koncentrera våra krafter på den frivilliga integrationen, säger förändringsledare Marina Kinnunen om planerna.

Regeringens spetsprojekt för utveckling av service för barn och familjer samt seniorer har varit en del av reformen i Österbotten. Projekten har resulterat i värdefull information och nyttiga idéer för planeringen av service och för beslutsfattandet. Personlig budget som en del av det individuella serviceutbudet testas i Vasa, Närpes och Jakobstad.

- Processer och arbetssätt som har utvecklats inom projekten och försöket ska vi använda oss av så mycket som möjligt då vi förbättrar social- och hälsovårdstjänsterna för regionens befolkning, säger förändringsledare Jukka Kentala.

Invånarnas delaktighet förbättras

Ett av landskaps- och vårdreformens centrala mål har varit att förbättra invånarnas möjligheter att delta i beslutsfattandet och utvecklingen av service. I Österbotten har följande påverkansorgan för landskapet planerats: ungdomsfullmäktige, äldreråd, ett råd för personer med funktionsnedsättning och ett påverkansorgan för minoritetsspråket. Under beredningen har det kommit önskemål om att påverkansorganen ska grundas oberoende av reformen.

- Vi fortsätter planeringen tillsammans med kommunernas påverkansorgan. Gruppernas uppdrag skulle inte längre grunda sig på landskapslagen, utan vi skulle kunna bygga upp verksamheten med målet att främja välfärden i Österbotten, säger förändringsledare Varpu Rajaniemi.

Ytterligare information

Landskapsdirektör Kaj Suomela, tel. 050 312 8650

Förändringsledare Varpu Rajaniemi, tel. 044 320 6561

Förändringsledare Marina Kinnunen, tel. 044 323 1808

Förändringsledare Jukka Kentala, tel. 040 718 3660

11.03.2019 Redaktion_Toimitus