På grund av arbete i områdeskylningssystemet har det läckt vatten in i Vasa centralsjukhusets dagvattensystem som leds ut till sjön. Färgen på vattnet är grönt, det är frågan om en signalfärg, som används för att lokalisera ev. läckage. Situationen är under kontroll och åtgärdad.

25.04.2019 Redaktion_Toimitus