Maiju Björkqvist som är tredje årets sjukskötarstuderande vid Vaasan ammattikorkeakoulu har vid sidan av sina studier arbetat som närvårdare inom den psykiatriska specialistvården i flera år. Björkqvist kommer under våren 2019 att motta en utmärkelse från Hennes Majestät Drottning Silvia tillsammans med stipendiater från Sverige, Polen och Tyskland.

Björkqvist fick höra om stipendiet genom ett mejl som utbildningschefen hade skickat till alla studerande. Hennes idé handlar om att införa ett utrymme eller rum för personer med demenssjukdom där det finns vardagliga, säkra prylar som får flyttas och organiseras. På detta sätt kan personer med demenssjukdom dagligen erbjudas trygga aktiviteter och angenäma sysselsättningar utgående från deras egna villkor.

Juryn ansåg att Maijus idé är aktuell och grundar sig på positiv psykologi och personcentrering. Men även att idén kan förverkligas både på små och stora enheter, samtidigt som den inte kräver några stora investeringar. (Info: https://sv.queensilvianursingaward.fi/nyheter-2/)

I vår utexamineras Björkqvist till sjukskötare, och den inkommande våren kommer att vara fylld av studier, lärdomsprov och arbete.

– Men studierna är nog redan på slutrakan, säger Björkqvist

25.01.2019 redaktion_toimitus