I social- och hälsovårdsutskottets betänkande som publicerades den 6 november föreslår utskottet en ändring i hälso- och sjukvårdslagen. I och med lagändringen blir Vasa sjukvårdsdistrikt skyldigt att ordna en enhet för omfattande jour dygnet runt i anslutning till det egna centralsjukhuset.

Den långdragna processen kring den omfattande jouren närmar sig den slutgiltiga etappen. Det beslut som fattades på hösten 2016 gällande de sjukhus som ska ha omfattande jour trädde i kraft 1.1.2018. Sedan dess har Vasa centralsjukhus hela tiden upprätthållit en samjour dygnet runt för primärvården och den specialiserade sjukvården inom fjorton specialområden som nu i och med lagändringen ska kompletteras med två specialområden.

- Det betänkande som social- och hälsovårdsutskottet publicerade idag är resultatet av ett långsiktigt arbete. Hela befolkningen och alla våra beslutsfattare i regionen har stått i enad front i jourfrågan och vi som arbetar på Vasa centralsjukhus är tacksamma för allt det stöd som vi fått under dessa tre år. Det här är ett mål som vi uppnått tillsammans, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen med glädje i rösten.

Lagändringen ska träda i kraft 1.1.2020.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande i sin helhet (på finska)

07.11.2019 Redaktion_Toimitus