Sorgen efter ett barn som dött till följd av missfall eller i samband med förlossningen behöver utrymme och saknaden måste få ta plats. Den som sörjer kan också få tröst.

Ett samarbete mellan enheten för förlossningar och gynekologi och sjukhussjälavården i Vasa har resulterat i en stilla stund för barn som dött i förtid torsdag 21.3 kl. 18 i Stilla rummet vid Vasa centralsjukhus. Inbjudningar har delats ut till föräldrar som drabbats nyligen, men tillfället är öppet även om det gått en längre tid sedan förlusten.

- Det är viktigt att behandla sorgen och känslor som hör ihop med barnet man förlorat, för att också få krafter och ork att gå igenom en ny graviditet och förlossning, säger sjukhuspräst Rose-Maj Friman.

Hon tror att många som varit i situationen kanske inte vågar visa sin sorg och kanske tror att man inte har rätt att sörja.

- Man kanske inte ens har berättat att man är gravid och det har inte synts utanpå. Men sorgen är konkret och alla har rätt att sörja, säger Friman.

Hon tror att det är många sorger som inte sörjs och att människor skulle må bättre om de hittar en plats att sörja. Stilla stunden kan vara en sådan plats för föräldrar som mist sina barn för tidigt.

- Barnen finns inte i något register och utan skild anmälan tänds inga ljus för dem på Allhelgona. Stilla stunden är en stund där föräldrar får ge sorgen utrymme.

Den stilla stunden består av stilla musik och ljuständning. Det blir dikt- och bibelläsning samt bön. Efter en kort inledning finns möjlighet till diskussion. På plats finns två mammor som varit i samma situation som målgruppen samt en eller två barnmorskor.

- Samtalen efteråt brukar ge mest åt deltagarna, säger Friman.


Stilla stunder till minne av barn som dött i samband med förlossningen eller som följd av missfall kommer att hållas tre gånger per år. I år hålls Stilla stunder 21.3,15.8 och 10.12 kl. 18. Tillfällena är tvåspråkiga. Deltagarna samlas nära infon innanför sjukhusets huvudingång.

 

Tilläggsuppgifter:

Rose-Maj Friman, sjukhuspräst
040 575 6871

rose-maj.friman@vshp.fi

15.03.2019 Redaktion_Toimitus