Under söndagen upptäcktes störningar i it- och telefontrafiken. Störningen påverkade patientjournalprogram och servicetelefoner, då alla samtal inte gått fram. Största delen av störningen har nu åtgärdats men problemet åtgärdas ännu.

Under söndagen kl. 13.45 upptäcktes störningar i it- och telefontrafiken. Störningen påverkade patientjournalprogram och servicetelefoner, då alla samtal inte gått fram. Även tekniska stödfunktioner så som hissar var ur bruk. Största delen av störningen har nu åtgärdats men problemet åtgärdas ännu.

22.09.2019 Redaktion_Toimitus