I förmiddags drabbades Vasa centralsjukhus telefontrafik av en störning i telefonnätet.

I förmiddags drabbades Vasa centralsjukhus telefontrafik av en störning i telefonnätet. Störningen kunde snabbt åtgärdas, men en del samtal kom kanske inte fram. Vi beklagar störningen och eventuella olägenheter som avbrottet förorsakade.

10.04.2019 Redaktion_Toimitus