Det grundavtal som behövs för att kommunerna ska kunna ta ett beslut är nu klart. Avtalet som finslipades ännu inför styrgruppens sammanträde ska nu skickas till medlemskommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt för godkännande.

Kommunerna ska förutom att ta ett beslut om godkännandet av grundavtalet även besluta om de ska överföra den lagstadgade primärvårds- och socialvårdsservicen till samkommunen för Österbottens välfärdsområde.

Vid sitt sammanträde på onsdagen den 23 oktober beslutade styrgruppen att alla kommuner får delta i beredningen av välfärdssamkommunen till den 30 april 2020. Kommunerna kan ändå ompröva sitt beslut om medverkandet i välfärdssamkommunen inom april 2020. Därefter deltar kommunen i den fortsatta beredningen eller blir helt utanför beredningsprocessen. Trots detta så är ändå alla kommuner, inom ramen för den specialiserade sjukvården, medlemmar i samkommunen.

24.10.2019 Redaktion_Toimitus