Ett nytt patientsäkerhetscenter lanserades i går på Vasa centralsjukhus. Det arbete som har gjorts för patientsäkerheten i Vasa anses betydelsefullt och utgör en vägvisare för arbetet i Finland. Förutom positiv feedback har även centrets namn väckt diskussion.

Det nya patientsäkerhetscentret No-harm Center har väckt diskussion eftersom det med sitt engelska namn enligt Institutet för de inhemska språken inte uppfyller kriterierna för namn inom den offentliga förvaltningen.

För aktörer inom patientsäkerheten är no harm ett känt begrepp, men det är förståeligt att det inte ger några associationer hos den stora allmänheten. Uttrycket Do no harm kommer från Hippokrates ed och det används ofta när man pratar om patientsäkerhet. Patientsäkerhetscentrets målsättning är att stöda forskningen inom patientsäkerheten, som i betydande grad är internationell. Också det faktum att patientsäkerhetscentret inte har en egentlig fysisk plats, utan är det nationella nätverkets namn, bidrog till att man beslöt sig för ett engelskt namn.

–En allmän debatt om patientsäkerhet är alltid välkommen. Det gedigna arbetet för patientsäkerheten som påbörjades i Vasa för tio år sedan har slutligen avancerat så långt att man kan grunda ett center för forskning och utveckling inom patientsäkerheten. Det har förekommit fina diskussioner i ämnet och vi vill tacka alla inbjudna som deltog i seminariet. Dessutom vill vi tacka Kotus för den värdefulla responsen, berättar sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Vasa centralsjukhus respekterar Kotus önskemål genom att överväga en utveckling av namnet och beklagar de förvirrig som namnet har gett upphov till.

30.08.2019 Redaktion_Toimitus