Hurdana anvisningar skulle du ha behövt när du besökte sjukhuset med ditt barn? Ge oss feedback! Det tar max. ett par minuter att svara på frågorna.

En ny förfrågan till eFöräldrarådet har öppnats. Då ett barn i familjen insjuknar så försätts föräldrarna i en tung sits, samtidigt som situationen ofta är helt främmande för hela familjen. Vi vill erbjuda ert barn en bra vård. För att vi ska lyckas med det här så är det viktigt att barn, föräldrar och syskon får förståelig information och handledning i rätt tid. Vad var ni nöjda med i vår handledning? Hurudana råd hade ni önskat? Det tar max. ett par minuter att svara på frågorna.


Förfrågan till eFöräldrarådet

07.11.2019 Redaktion_Toimitus