Vasa centralsjukhus har grundat ett nationellt sett unikt patientsäkerhetscenter. Det nya centret som getts namnet No-harm Center kommer i fortsättningen att fungera som ett samarbetsnätverk som har som mål att främja och utveckla patientsäkerheten i Finland.

No Harm centret lanserades i samband med ett nationellt seminarium som hölls på Vasa centralsjukhus den 29 augusti och som var riktat till patientsäkerhetsutvecklare. Grundandet av det nya centret befäster Vasa centralsjukhus ställning som föregångare inom patientsäkerhetsområdet. Genom grundandet av ett No-harm Center vill man skapa en stadig grund för den mätning och utveckling som sker inom patientsäkerhetsområdet i landet.

- Högklassig patientsäkerhetsforskning utgör en av hörnstenarna för den verksamhet som ska bedrivas vid No-harm Centret.

I framtiden är det tänkt att centret öppet på riksnivå ska sprida de forskningsrön som uppnåtts genom forskningssamarbetet för att yrkesutbildade personer inom vårdarbetet ska kunna dra nytta av dem och utveckla säkerheten i patientvården på sina egna specialsjukvårdsenheter, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

 

I inledningsfasen ska verksamheten vid No-harm Centret fokuseras på fyra temaområden: Först ska man kartlägga det nuvarande patientsäkerhetsläget genom en vittomfattande, nationell gemensam forskning. Därutöver ska man uppgöra gemensamma anvisningar för identifiering av patienter, samtidigt som invånarna ska göras medvetna om hur viktigt det är att patienterna blir korrekt identifierade. Dessutom ska man genomföra en kartläggning för att belysa hur en tidigare genomförd utredning av dödsfall som inträffat på sjukhus påverkar utvecklandet av patientsäkerheten. Dessutom vill man se till att kunskaperna i patientsäkerhet ständigt utvecklas och uppföljs systematiskt.

Vid det inbjudningsseminarium som samtidigt fungerar som ett lanseringsevenemang för patientsäkerhetscentret medverkar nationellt framträdande aktörer och samarbetsparter, såsom Social- och hälsovårdsministeriet samt Patientsäkerhetsföreningen i Finland.

30.08.2019 Redaktion_Toimitus