Vasa centralsjukhus och Österbottens föreningar har förenat krafterna för att utbildade volontärer ska kunna erbjuda hjälp och stöd på OLKA-punkten vid Vasa centralsjukhus. Invigningen firas torsdagen 24.10 kl. 12 vid huvudaulan.

Vasa centralsjukhus och Österbottens föreningar har förenat krafterna för att utbildade volontärer ska kunna erbjuda hjälp och stöd på OLKA-punkten vid Vasa centralsjukhus. Invigningen firas torsdagen 24.10 kl. 12 vid huvudaulan. Sjukhusets OLKA-punkt har under de senaste veckorna genomgått en renovering och börjar nu vara klar för de nya, redan utbildade volontärerna. I Vasa ansvarar projektkoordinator Niina Hakala och projektarbetare Malin Boholm för rekryteringen och utbildningen av volontärerna.

– Vi fick ett riktigt bra antal intresserade! I höst har 18 finskspråkiga och 18 svenskspråkiga sjukhusvolontärer genomgått den tvåspråkiga utbildningen, säger Hakala ivrigt.

Målet med verksamheten är att erbjuda både patienter och deras närstående rofyllda möten samt fungera som stöd i anpassningen till sjukdomen. Det här är ett treårigt samarbetsprojekt som lanserats i omfattande utsträckning på centralsjukhusen i Finland.

– De kan exempelvis göra uppträdanden på sjukhuset samt fungera som lekkamrater för barn eller samtalsparter för övriga patienter som väntar på sin tur. Alternativen är många, berättar Hakala och Boholm.

Utbildningen av sjukhusvolontärer är en fyra timmar lång helhet där tyngdpunkten ligger på olika bemötandeövningar. I våras arrangerade man dessutom en aning mera omfattande, tolv timmar lång utbildning i kamratstöd, där målgruppen var de som insjuknat i någon sjukdom eller anhöriga till dem som insjuknat i någon sjukdom. Det går fortfarande att anmäla sig som volontär. Anmäl dig och läs mer på  www.vaasankeskussairaala.fi/sv/olka

18.10.2019 Redaktion_Toimitus