2020

Nya sektordirektörer valdes för Österbottens välfärdssamkommun

28.09.2020
Personalen i Österbottens välfärdssamkommun förstärktes med tre nya sektordirektörer.

Utlåtande tar ställning till finansieringsmodellen i social- och hälsovårdsreformen

28.09.2020 Utlåtande tar ställning till finansieringsmodellen i social- och hälsovårdsreformen
Vasa sjukvårdsdistrikt har gett sitt utlåtande till landets regering om utkastet till social- och hälsovårdslagstiftning. Sjukvårdsdistriktet anser att finansieringsmodellen i synnerhet inte är acceptabel.

Sjukvårdsdistriktets styrelse utvärderade sitt eget arbete på ett nytt sätt

28.09.2020 Sjukvårdsdistriktets styrelse utvärderade sitt eget arbete på ett nytt sätt
Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har utvärderat sitt eget arbete på ett nytt sätt. Styrelsen har gjort en självvärdering, vars resultat genomgicks på det sammanträde som styrelsen höll på måndagen den 28 september 2020.

Sex nya coronafall bekräftades i Österbotten under helgen

28.09.2020 Sex nya coronafall bekräftades i Österbotten under helgen
Fyra av de bekräftade smittfallen har en koppling till redan kända smittfall och två av smittfallen har koppling till utlandet. Antalet exponerade kommer förmodligen att bli lågt i samtliga fall.

Svara på höstens eFöräldraråd-enkät

25.09.2020 Svara på höstens eFöräldraråd-enkät
Förälder eller vårdnadshavare, har du varit på någon av våra barnenheter? Vilket bemötande fick du och barnet i vårdsituationen? Det tar max. ett par minuter att svara på frågorna.

Ett nytt coronafall i Österbotten – personen varken bor eller har besökt Österbotten

25.09.2020 Ett nytt coronafall i Österbotten – personen varken bor eller har besökt Österbotten
På torsdagskväll fick Vasa sjukvårdsdistrikt veta att en person som kommer från Vasa sjukvårdsdistrikt har smittats av coronaviruset.

Sex nya coronafall - merparten av dem har redan varit i karantän

24.09.2020 Sex nya coronafall - merparten av dem har redan varit i karantän
På torsdagsförmiddagen har man bekräftat sex nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Ett nytt coronafall i Österbotten – över 50 utsatta för närvarande

23.09.2020 Ett nytt coronafall i Österbotten – över 50 utsatta för närvarande
På tisdagseftermiddagen den 22 september bekräftade ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Sju nya coronafall har bekräftats under veckoslutet

21.09.2020 Sju nya coronafall har bekräftats under veckoslutet
Enligt de uppgifter som finns till förfogande på måndagsförmiddagen har man bekräftat sju nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smittkedjorna är kända och leder utanför sjukvårdsdistriktet.

eFöräldrarådets resultat från våren 2020

18.09.2020
Serviceområdet för barn publicerade i slutet av året 2019 eFöräldrarådets enkät som genomfördes för fjärde gången. Enkäten avslutades i slutet av maj 2020. Vi fick sammanlagt 37 svar. Covid19-pandemin hade möjligen medverkat på svarsintresset. Tack för alla svaren och feedbacken vi fick!

Åtta patienter har eventuellt utsatts för coronaviruset – dessutom har man bekräftat två nya smittfall i sjukvårdsdistriktet på fredagen

18.09.2020 Åtta patienter har eventuellt utsatts för coronaviruset – dessutom har man bekräftat två nya smittfall i sjukvårdsdistriktet på fredagen
På fredagen den 18 september har man bekräftat två nya smittfall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Dessa två nya smittfall är inte kopplade till de fall som bekräftades igår och i onsdags hos en praktikant och en anställd vid Vasa centralsjukhus.

eFöräldrarådet: Det viktigaste är att vårdpersonalen är lugn och lyhörd

18.09.2020 eFöräldrarådet: Det viktigaste är att vårdpersonalen är lugn och lyhörd
Enligt en elektronisk enkät riktad till föräldrar och vårdnadshavare är de mycket nöjda med att vårdpersonalen uppträder lugnt och positivt i vården av barnet. Föräldrarna ville också få ännu tydligare information om alla vårdfaser.

Ett positivt resultat har bekräftats i de snabbtester som tagits bland personalen på torsdagen den 17 september

17.09.2020 Ett positivt resultat har bekräftats i de snabbtester som tagits bland personalen på torsdagen den 17 september
På onsdagen den 16 september bekräftades en person som gjorde sin praktikperiod på Vasa centralsjukhus ha blivit smittad av coronaviruset. Med anledning av detta har man under torsdagen närmare utrett antalet utsatta personer genom att snabbtesta dem som eventuellt har blivit utsatta för smittan.

Resultat av coronaprov överförs till Mina Kanta-sidor genast när resultaten blivit klara

17.09.2020 Resultat av coronaprov överförs till Mina Kanta-sidor genast när resultaten blivit klara
Svaret på coronaprov som görs i Vasa sjukvårdsdistrikts område syns nu inom några minuter på Mina Kanta-sidor efter resultatet blivit klart.

Coronasmitta bland Vasa centralsjukhus anställda – utsatta utreds som bäst

17.09.2020 Coronasmitta bland Vasa centralsjukhus anställda – utsatta utreds som bäst
Ett nytt coronafall har bekräftats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den smittade personen deltar i en praktikperiod på Vasa centralsjukhus.

Rekryteringen av ledningsgruppen för välfärdssamkommunen framskrider

16.09.2020 Rekryteringen av ledningsgruppen för välfärdssamkommunen framskrider
På tisdagen den 15 september sammankom styrgruppen för Österbottens välfärdsområde till sitt andra sammanträde i höst. Styrgruppen godkände ärendena på föredragningslistan i föreliggande form.

Den person som på söndagen den 13 september konstaterades ha blivit smittad av coronaviruset hade blivit smittad utomlands

14.09.2020 Den person som på söndagen den 13 september konstaterades ha blivit smittad av coronaviruset hade blivit smittad utomlands
På söndagen konstaterade man ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt.

På onsdagen konstaterades ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt - smittkällan har inte kunnat identifieras

10.09.2020 På onsdagen konstaterades ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt - smittkällan har inte kunnat identifieras
På onsdagseftermiddagen den 9 september blev det känt att man har ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den smittade personen mår bra och är hemma.

Ett nytt fall av coronavirussmitta hos en invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt konstaterades i ett annat sjukvårdsdistrikt – exponerade i karantän

08.09.2020 Ett nytt fall av coronavirussmitta hos en invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt konstaterades i ett annat sjukvårdsdistrikt – exponerade i karantän
Ett nytt fall av coronavirussmitta hos en invånare i Vasa sjukvårdsdistrikt har konstaterats i ett annat sjukvårdsdistrikt. Smittan härstammar från utlandet. Den smittade är hemma i isolering och de fyra personer som blivit utsatta för smittan har försatts i karantän.

Ministrar berättade om social- och hälsovårdsreformen igår på Vasa centralsjukhus i samband med landskapsturnén i Österbotten

02.09.2020 Ministrar berättade om social- och hälsovårdsreformen igår på Vasa centralsjukhus i samband med landskapsturnén i Österbotten
Ministrarna Krista Kiuru och Thomas Blomqvist besökte Vasa centralsjukhus på tisdagseftermiddagen den 1 september 2020 för att berätta om den pågående social- och hälsovårdsreformen. Det arrangerade informationsmötet som i huvudsak var riktat till kommunernas förtroendevalda och aktörer inom social- och hälsovårdssektorn var en del av den landskapsturné som den ministerarbetsgrupp som leder social- och hälsovårdsreformen gör under augusti–september månad. Ministrarna kommer att besöka sammanlagt 22 regioner för att berätta och diskutera om de mål som uppställts för social- och hälsovårdsreformen och om det utkast till regeringsproposition som för närvarande är på remiss.

Antalet coronatest fördubblas i Vasa sjukvårdsdistrikt

01.09.2020 Antalet coronatest fördubblas i Vasa sjukvårdsdistrikt
Nu kan man ta två gånger fler coronatester i Vasa sjukvårdsdistrikt än tidigare. Trots det lönar det sig att förbereda sig på att det fortfarande tar några dagar att få ett svar på provet. Svaret meddelas omedelbart när det anländer till coronacentret. Ett negativt testsvar skickas till den testade per sms. Ett positivt testsvar ges alltid per telefon.

Applikationen Coronablinker underlättar spårningen av smittfall även i Vasa sjukvårdsdistrikt

31.08.2020 Applikationen Coronablinker underlättar spårningen av smittfall även i Vasa sjukvårdsdistrikt
Från och med tisdagen den 31 augusti kan den applikation som utvecklats för att dämpa spridningen av coronaviruset laddas ner via applikationsbutikerna. Applikationen som fått namnet Coronablinker fungerar även i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Användningen av applikationen kostar inget och bygger helt på frivillighet.

Direktören för samkommunen för Österbottens välfärdsområde valdes

31.08.2020 Direktören för samkommunen för Österbottens välfärdsområde valdes
Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige har vid sitt sammanträde den 31 augusti inrättat en tjänst som direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde och valt Marina Kinnunen till denna tjänst.

Ett nytt coronafall som inte har någon koppling till de tidigare veckornas smittfall har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt

28.08.2020 Ett nytt coronafall som inte har någon koppling till de tidigare veckornas smittfall har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt
Bland de tester som gjorts i Vasa sjukvårdsdistrikt har man nu hittat ett nytt coronafall. Den smittade personen bor i ett annat sjukvårdsdistrikt.

Vårdlandskapsturnén i Österbotten 1.9 – följ med informationsmötet live eller titta på en upptagning senare

26.08.2020 Vårdlandskapsturnén i Österbotten 1.9 – följ med informationsmötet live eller titta på en upptagning senare
Minister Kiuru och de övriga ministrarna i ministerarbetsgruppen som leder social- och hälsovårdsreformen besöker 22 regioner i augusti–september. På informationsmötena under turnén berättar ministrarna om målen för social- och hälsovårdsreformen och om det utkast till regeringsproposition som för närvarande är på remiss samt hör vad regionerna har för åsikt i ärendet.

Nu tar man verkligen många coronaprov

19.08.2020 Nu tar man verkligen många coronaprov
På tisdagen tog man 215 coronaprover i Vasa sjukvårdsdistrikt. Antalet tester har tilltagit kraftigt i augusti.

Välfärdssamkommunens styrelsemöten inleddes

17.08.2020 Välfärdssamkommunens styrelsemöten inleddes
Från och med måndagen den 17 augusti sammanträder sjukvårdsdistriktets och välfärdssamkommunens styrelser efter varandra.

Ekonomin kräver återhållsamhet men även långsiktig målmedvetenhet

17.08.2020 Ekonomin kräver återhållsamhet men även långsiktig målmedvetenhet
Sjukvårdsdistriktets styrelse fick åter ta ställning till ett mellanbokslut som överskuggades av undantagsförhållandena. Det egentliga underskottet vid halvårsstrecket är 5,3 miljoner euro. Det slutgiltiga bokslutsresultatet kommer kraftigt att påverkas av hur coronaläget ser ut i slutet av året.

Nu formas den högsta ledningen för den nya välfärdssamkommunen

17.08.2020 Nu formas den högsta ledningen för den nya välfärdssamkommunen
I juni beslutade 11 kommuner att bilda en samkommun för Österbottens välfärdsområde. Arbetet med att skapa en ny organisation har beretts intensivt och nu i höst tar det konkreta arbetet vid. På måndagen den 17 augusti valde styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt en direktör för välfärdssamkommunen och beslutade också hur nästa rekryteringsfas ska framskrida.

I linje med THL:s anvisning rekommenderas invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt använda ansiktsmask

14.08.2020 I linje med THL:s anvisning rekommenderas invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt använda ansiktsmask
På torsdagen den 13 augusti gick statsrådet ut med nya anvisningar för att dämpa coronaepidemin i Finland. Rekommendationen om användning av ansiktsmask gäller även i Vasa sjukvårdsdistrikts område, eftersom man under de två senaste veckorna konstaterat nya smittfall i distriktet.

Sjukvårdsdistriktets direktör föreslås bli direktör för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

13.08.2020
Välfärdssamkommunen som förenar social-, primär- och specialistvården inleder sin verksamhet år 2022. Beredningen av den här samkommunen styrs av en styrgrupp som består av representanter för kommunerna i sjukvårdsdistriktet. På höstens första styrgruppsmöte den 11 augusti behandlade styrgruppen bland annat valet av samkommunsdirektör och praxisen för den fortsatta beredningen.

Ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt

11.08.2020 Ett nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt
På måndagseftermiddagen blev det klart att Vasa sjukvårdsdistrikt fått ett nytt coronafall. Den smittade personen som varit på en resa i Balkan hade testats på Åbo flygplats.

Nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt – personen sökte sig till provtagning efter resa till Turkiet

07.08.2020 Nytt coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt – personen sökte sig till provtagning efter resa till Turkiet
Sent på torsdagseftermiddagen blev det klart att en person i Vasa sjukvårdsdistrikt insjuknat i corona. Patenten hade återvänt från en resa till Turkiet i slutet av förra veckan och hade sökt sig till coronaprovtagningen på måndagen den 3 augusti.

Avdelningen för krävande rehabilitering återvänder till Dammbrunnsvägen den 10 augusti

06.08.2020 Avdelningen för krävande rehabilitering återvänder till Dammbrunnsvägen den 10 augusti
I och med coronaepidemin minskade användningen av Vasa centralsjukhus avdelningar på våren. I och med den minskade användningen så omorganiserades även verksamheten på avdelningen för krävande rehabilitering. Nu återvänder avdelningen till Dammbrunnsvägen.

Vasabo troligen smittad med corona i Estland

05.08.2020 Vasabo troligen smittad med corona i Estland
En person som bor i Vasa har på tisdagen den 4 augusti konstaterats ha blivit smittad av coronaviruset. Personen har rest med en familjemedlem i Estland, där...

Person på besök I Vasa konstaterades vara smittad av coronaviruset

04.08.2020 Person på besök I Vasa konstaterades vara smittad av coronaviruset
Coronavirusinfektion har blivit konstaterad hos en person som har varit på restaurang Babilon 27.7.2020 under tiden 19.00–21.00, på restaurang Faros terrass...

Det är fortfarande viktigt med frivillig karantän

28.07.2020 Det är fortfarande viktigt med frivillig karantän
På sommaren reser vi mer fritt och deltar i olika publikevenemang och till följd av det ökar behovet av att medvetet iaktta sitt eget hälsotillstånd och för att handla ansvarsfullt, om vissa villkor angående resande, deltagande i olika publikevenemang och det egna hälsotillståndet uppfylls.

Karantänrekommendationen då man återvänder till Finland från Österrike, Slovenien och Schweiz återställs

28.07.2020 Karantänrekommendationen då man återvänder till Finland från Österrike, Slovenien och Schweiz återställs
Två veckors frivillig karantän rekommenderas igen då man återvänder till Finland från Österrike, Slovenien och Schweiz. Gränskontrollen vid de inre gränserna mellan Finland och länderna i fråga återinförs. Begränsningarna träder i kraft 27.7.2020.

Rekommendationen om karantän gäller inte längre för en stor del av de europeiska länderna – sjukhusbesök tillåts utan karantän

13.07.2020 Rekommendationen om karantän gäller inte längre för en stor del av de europeiska länderna – sjukhusbesök tillåts utan karantän
Besök på sjukhuset är tillåtna utan frivillig karantän, om resenären anlänt från ett land där tillräckligt få covid-19-smittade konstaterats. Onödigt resande utomlands bör dock fortfarande undvikas.

Artiklarna i tidningen Hembesöket har översatts av Eva Klemets

10.07.2020
I den tryckta versionen av det senaste numret av informationstidning har tyvärr översättarens uppgifter fallit bort.

Res inte utomlands före en inplanerad åtgärd

07.07.2020 Res inte utomlands före en inplanerad åtgärd
Inplanerade operationer kan inte genomföras om patienten kommit hem från utlandet de senaste 14 dygnen. Symtomfria anhöriga som inte har vistats utomlands de senaste två veckorna får besöka patienter på avdelningarna.

Sjukhusets chattjänst är stängd 2-3.7

02.07.2020
Vi beklagar eventuella olägenheter för våra kunder.

Mänskligt misstag låg bakom nätverksstörningarna – störningstoleransen förbättras

01.07.2020
De mest kritiska patientdatasystemen kunde tas i bruk under samma kvällen.

Österbotten fick 9,1 miljoner euro i statligt stöd för att utveckla social- och hälsovården

01.07.2020 Österbotten fick 9,1 miljoner euro i statligt stöd för att utveckla social- och hälsovården
På tisdagen den 30 juni offentliggjorde statsrådet sitt beslut om hur det statliga stöd som beviljas för finansiering av social- och hälsovårdsprojekt ska fördelas enligt landskap. Österbotten har redan en klar plan för hur de dryga 9 miljoner euro ska användas.

Viktigt med frivillig karantän i det rådande läget

30.06.2020 Viktigt med frivillig karantän i det rådande läget
I Vasa sjukvårdsdistrikts område är man för tillfället mycket bekymrad för hur turismen från Sverige till Finland eventuellt påverkar coronaläget i distriktet. Enligt utrikesministeriets rekommendation borde varje person som anländer från Sverige till Finland självmant hålla sig i karantän i 14 dygn.

Centralsjukhus data- och telefontrafik fungerar igen

29.06.2020
Telefonväxeln 06 213 1111 fungerar nu igen.

Tidningen Hembesöket har fått ett nytt utseende!

25.06.2020 Tidningen Hembesöket har fått ett nytt utseende!
Utdelningen av årets första nummer av tidningen Hembesöket har börjat. I vår informationstidning hittar du reportage om sjukhusets patienttransportörer och om en diabetiker samt info om vår nya bilddiagnostiska apparat.

Endast nödvändiga följeslagare med på poliklinikbesök

23.06.2020
Vasa centralsjukhus iakttar statsrådets nya anvisningar och tillåter närmaste anhöriga besöka patienter på sjukhuset med vissa restriktioner. I enlighet med...

Personalens språkkunskapskrav ska uppdateras för att bättre passa in på sjukhusvärlden

22.06.2020 Personalens språkkunskapskrav ska uppdateras för att bättre passa in på sjukhusvärlden
Vasa centralsjukhus är det enda sjukhuset i Finland som är fullständigt tvåspråkigt. Tvåspråkigheten är en av de faktorer som definierar servicekvaliteten på sjukhuset, och personalens språkkunskaper är nyckelfaktorn för tvåspråkig service. Personalens språkkunskapskrav påverkar rekrytering, och kraven har nu utvecklats för att bättre tjäna just sjukhusets verksamhet.

Sjukvårdsdistriktets fullmäktige behandlade stora frågor på sitt sommarmöte

22.06.2020 Sjukvårdsdistriktets fullmäktige behandlade stora frågor på sitt sommarmöte
Fullmäktige är ett organ som i sista hand ansvarar för sjukvårdsdistriktets verksamhet och ekonomi. På måndagen efter midsommaren sammanträdde fullmäktige för att behandla många betydande ärenden.

Besökare är välkomna till sjukhuset med smärre begränsningar

22.06.2020 Besökare är välkomna till sjukhuset med smärre begränsningar
Från och med den 22 juni får patienter på Vasa centralsjukhus åter besökas. Antalet besökare begränsas till tre besökare per två patientplatser.

Aster Bothnia har Österbottens välmående i fokus

18.06.2020 Aster Bothnia har Österbottens välmående i fokus
Österbottens regionala APTJ-projekt har fått sitt officiella namn, Aster Bothnia, och även projektets egna webbsidor har publicerats på adressen asterbothnia.fi.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har nu officiellt påbörjat sitt beredningsarbete

17.06.2020 Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har nu officiellt påbörjat sitt beredningsarbete
Beredningen av den historiska, nya välfärdssamkommunen som kommer att erbjuda vittomfattande social-, hälso- och sjukvårdstjänster har nu officiellt kommit igång. På onsdagskvällen den 17 juni 2020 skålade den styrgrupp bestående av kommunrepresentanter för inledandet av beredningsarbetet i entrén till Vasa centralsjukhus Y-byggnad.

En väntad ändring: Föderskor får ta med sig stödpersoner till besök på sjukhuset

15.06.2020 En väntad ändring: Föderskor får ta med sig stödpersoner till besök på sjukhuset
Från och med den 16 juni får föderskor ha med sig en stödperson eller sin partner på sjukhusbesök. Partnern eller stödpersonen får ändå inte ha några symtom eller ha vistats utomlands under de senaste 14 dygnen.

Vasa sjukvårdsdistrikt klarade pandemivåren bättre än fruktat

08.06.2020
Våren som präglats av covid-19-viruset har lämnat sina spår i Vasa sjukvårdsdistrikts ekonomi. Mellanbokslutet för årets fyra första månader visar ett underskott om drygt en miljon euro. Våren gick dock bättre än man befarade, eftersom distriktet haft en strikt ekonomisk linje i enlighet med sin strategi redan innan undantagsförhållandena trädde i kraft. Många andra sjukvårdsdistrikt har drabbats hårdare av vårens omständigheter.

Sjukvårdsdistriktet vill styra bolagen det äger mer effektivt

08.06.2020 Sjukvårdsdistriktet vill styra bolagen det äger mer effektivt
Vasa sjukvårdsdistrikt är med som ägare i flera bolag. Bolagen utgör en del av sjukvårdsdistriktets helhet och tjänsterna de erbjuder hör till sjukvårdsdistriktets verksamhet. Genom att skärpa ägarstyrningen vill sjukvårdsdistriktet i fortsättningen och i större utsträckning än tidigare föra fram sjukvårdsdistriktets mål i bolagens verksamhet.

En ingång till akuten från och med måndag

05.06.2020 En ingång till akuten från och med måndag
Från och med måndagen 8 juni återgår vi till en ingång till samjouren. På grund av corona har barnpatienter och infektionspatienter använt en skild ingång de senaste två månaderna

De första erfarenheterna av pilotförsöket med appen Ketju: Användarna i Vasa var nöjda, Bluetooth-teknikens ändamålsenlighet vid spårning av smittfall ska analyseras

05.06.2020 De första erfarenheterna av pilotförsöket med appen Ketju: Användarna i Vasa var nöjda, Bluetooth-teknikens ändamålsenlighet vid spårning av smittfall ska analyseras
Testningsfasen i det pilotförsök där anställda på Vasa centralsjukhus testade den s.k. Ketju-appen som utvecklats för digital spårning av personer som utsatts för coronaviruset har nu slutförts. Anställda som deltog i försöket upplevde att det var lätt att använda appen.

Avdelningen för krävande rehabilitering öppnar igen i augusti

04.06.2020 Avdelningen för krävande rehabilitering öppnar igen i augusti
Coronaepidemin har påverkat verksamheten vid Vasa centralsjukhus. I och med att beläggningsgraden på vårdavdelningarna varit lägre än normalt, stängdes avdelningen för krävande rehabilitering tillsvidare i mitten av maj och verksamheten fortsatte på avdelning E5.

Coronaprov tas om symtomen tyder på smitta

04.06.2020 Coronaprov tas om symtomen tyder på smitta
På Vasa sjukvårdsdistrikts coronaprovtagningspunkter har man till och med den 4 juni tagit totalt 2 472 coronavirusprover. Antalet prover som tas varje dag varierar från ett fåtal till några tiotals prover.

Ändring i besöksbegränsningarna: en föderskas symtomfri partner eller stödperson får besöka babyn och mamman

29.05.2020 Ändring i besöksbegränsningarna: en föderskas symtomfri partner eller stödperson får besöka babyn och mamman
I enlighet med de nya nationella riktlinjerna fattades ett beslut på Vasa centralsjukhus om att tillåta besök med vissa begränsningar på bäddavdelningen för föderskor fr.o.m. 1.6.2020.

För att skydda patienter och anställda begränsas besöken på sjukhuset ännu tillsvidare

28.05.2020 För att skydda patienter och anställda begränsas besöken på sjukhuset ännu tillsvidare
Besöksbegränsningarna vid Vasa centralsjukhus är i kraft även efter den 1 juni. Även om vi för tillfället har få coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt så är det fortfarande lika viktigt att se till att smittan inte börjar spridas på nytt för att skydda både patienter som vårdas på sjukhuset och anställda som arbetar på sjukhuset.

En del av verksamheten vid sjukhuset begränsas på sommaren

27.05.2020 En del av verksamheten vid sjukhuset begränsas på sommaren
På grund av semestrar stängs en del av sjukhusets avdelningar och polikliniker tillfälligt. Vissa enheter har mindre personal än normalt och ändrade öppettider. Samjouren, förlossningssalen och hjärtinfarktjouren betjänar dygnet runt hela semesterperioden.

Håll distans också på sommarn! Kampanj uppmanar ungdomar att ha ett ansvarsfullt slut på skolåret

25.05.2020 Håll distans också på sommarn! Kampanj uppmanar ungdomar att ha ett ansvarsfullt slut på skolåret
Sommaren står för dörren, och många unga har lust att ge sig ut efter den långa karantänstiden. Även om restriktionerna lindras, är det fortfarande viktigt att vara försiktig och komma ihåg de åtgärder som förhindrar att viruset sprids. Vasa sjukvårdsdistrik och Vasa stad har denna vecka inlett en kampanj, med vilken de försöker nå 16–20-åringar i alla 13 kommuner inom sjukvårdsdistriktet.

Peter Nieminen blir ny chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt

25.05.2020 Peter Nieminen blir ny chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt
Peter Nieminen har blivit utvald till ny chefsöverläkare för Vasa sjukvårdsdistrikt. Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse fattade beslutet i dag måndagen den 25.5.2020. Nieminen börjar sin nya tjänst 1.6.2020.

Samarbetsförhandlingar avslutades utan några permitteringar

25.05.2020 Samarbetsförhandlingar avslutades utan några permitteringar
De samarbetsförhandlingar som berörde hela personalen i Vasa sjukvårdsdistrikt avslutades den 6 maj. Spar- och effektiveringsåtgärder kan verkställas utan några permitteringar.

Testningen av appen Ketju inleds på Vasa centralsjukhus

18.05.2020 Testningen av appen Ketju inleds på Vasa centralsjukhus
I pilotförsöket laddar arbetstagare på Vasa centralsjukhus ner appen Ketju och använder den i tre veckor. Målet med projektet, som finansieras av Sitra, är att säkerställa appens tillförlitlighet och datasäkerhet.

Vasa fortsätter utveckla patientsäkerheten med finansiering av staten

15.05.2020 Vasa fortsätter utveckla patientsäkerheten med finansiering av staten
Social- och hälsovårdsministeriet har den 12 maj 2020 beviljat ett statsunderstöd om tre miljoner euro till Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet för åren 2020–2022.

Avdelningen för krävande rehabilitering stängs tillsvidare

11.05.2020
Coronaepidemin har påverkat verksamheten vid Vasa centralsjukhus. Beläggningsgraden på vårdavdelningarna har varit lägre än normalt, varför avdelningen för krävande rehabilitering nu stängs tillsvidare i mitten av maj och verksamheten fortsätter på avdelning E5.

Ändringar i kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvården fr.o.m. 1.6.2020

07.05.2020 Ändringar i kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvården fr.o.m.  1.6.2020
Centralsjukhus med omfattande jour ska se till att det finns en mun- och tandvårdsjour i det egna distriktet. Från och med den 1 juni 2020 sköter Vasa centralsjukhus om mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid på vardagskvällar, söckenhelger och veckoslut, dock inte på nätter.

Från full beredskap till höjd beredskap

04.05.2020 Från full beredskap till höjd beredskap
Centralsjukhusets beredskapsledningsgrupp beslutade vid sitt sammanträde den 30 april att centralsjukhuset ska gå från full beredskap till höjd beredskap.

Förändringar i sjukhusets tjänstemannaledning

04.05.2020 Förändringar i sjukhusets tjänstemannaledning
Tjänsten som chefsöverläkare i Vasa sjukvårdsdistrikt har varit ledigförklarad, och sjukvårdsdistriktets styrelse behandlar tjänstevalet på sitt nästa sammanträde

Nu ska vi inte sjabbla bort det här: fira valborg och första maj hemma!

29.04.2020 Nu ska vi inte sjabbla bort det här: fira valborg och första maj hemma!
I takt med att valborg närmar sig vill Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad  påminna om att det i år är skäl att fira valborg och första maj hemma. För att kunna stävja coronavirusepidemin är det viktigt att undvika närkontakt med andra än egna familjemedlemmar.

Chattjänster på sjukhusets webbplats svarar på corona- och sjukhusrelaterade frågor

28.04.2020 Chattjänster på sjukhusets webbplats svarar på corona- och sjukhusrelaterade frågor
Det finns nu två chattjänster på vår webbplats. I coronarelaterade ärenden betjänar en nationell chatt baserad på artificiell intelligens och i den andra chatten besvaras frågorna av en av Vasa centralsjukhus sjukskötare.

Lön har betalats åt de arbetstagare som varit i karantän

24.04.2020 Lön har betalats åt de arbetstagare som varit i karantän
De arbetstagare som sattes i karantän under påsken har fått lön för karantäntiden. Centralsjukhuset erbjuder också individuell handledning och mentalt stöd för arbetstagare som hamnat i karantän.

Vasa centralsjukhus inleder pilotförsök med appen Ketju som ska hjälpa till med identifieringen av de som exponerats för coronasmittan

24.04.2020 Vasa centralsjukhus inleder pilotförsök med appen Ketju som ska hjälpa till med identifieringen av de som exponerats för coronasmittan
Målet med appen, som utgår från anonymitet och frivillighet, är att hjälpa yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården med att identifiera medborgare som exponerats för coronaviruset. Det här möjliggör en effektivare styrning av testningsresurserna och isolering av exponerade i ett tidigt skede.

De som vistats i Nyland och är symtomfria får uträtta ärenden på sjukhuset

23.04.2020 De som vistats i Nyland och är symtomfria får uträtta ärenden på sjukhuset
Enligt den senaste anvisningen får de som befunnit sig i Nyland under de senaste 14 dagarna uträtta ärenden på Vasa centralsjukhus om de är symtomfria. Sjukhuset rekommenderar ändå att undvika resor till Nyland, eftersom risken att få coronasmittan i området är betydande.

Du kommer väl inte förkyld till akuten utan att ringa först

17.04.2020 Du kommer väl inte förkyld till akuten utan att ringa först
Du som är förkyld bör inte komma in till sjukhuset. Speciellt i akuta ärenden är det av yttersta vikt att komma ihåg att alltid först ringa telefonnumret 116 117. Vi strävar efter att de jourpatienter som har symtom på luftvägsinfektion får en tid till den separata infektionsmottagningen.

Flera personer har blivit utsatta för coronavirus på Vasa centralsjukhus

14.04.2020 Flera personer har blivit utsatta för coronavirus på Vasa centralsjukhus
Under påsken konstaterade man två smittfall som på grund av exponering som skett på centralsjukhuset påverkar verksamheten vid sjukhuset.

På centralsjukhuset fortsätter en stor del av verksamheten som normalt

10.04.2020 På centralsjukhuset fortsätter en stor del av verksamheten som normalt
Övergången till full beredskap kommer endast att ha en begränsad inverkan på andra verksamheter vid centralsjukhuset. I påsk fungerar centralsjukhusets samjour som tidigare, det vill säga dygnet runt. Även förlossningar genomförs normalt, dygnet runt.

Vasa centralsjukhus går över i full beredskap

09.04.2020 Vasa centralsjukhus går över i full beredskap
På basis av lägesbilden i Vasa sjukvårdsdistrikts område har coronaepidemin nu nått en fas där den uppfyller de kriterier som fastställts för full beredskap, varför centralsjukhuset, den 9 april 2020, nu går över i full beredskap.

Sidoingången till centralsjukhusets huvudbyggnad stängs

07.04.2020 Sidoingången till centralsjukhusets huvudbyggnad stängs
Från och med onsdagen den 8 april 2020 ska de som besöker Vasa centralsjukhus huvudbyggnad i Sandviken bara använda sig av huvudingången när de anländer till sjukhuset via förgården. Den sidodörr som i allmänhet används för att ta sig till provtagningen stängs helt.

Egen mottagning för personer med symtom på luftvägsinfektion öppnas på samjouren

07.04.2020 Egen mottagning för personer med symtom på luftvägsinfektion öppnas på samjouren
Med anledning av coronaepidemin så öppnar man en separat infektionsmottagning på samjouren den 7 april.

Förändringar i förlossningsverksamheten: En symtomfri partner får närvara i förlossningssalen men inte i operationssalen

06.04.2020 Förändringar i förlossningsverksamheten: En symtomfri partner får närvara i förlossningssalen men inte i operationssalen
På basen av ställningstagandet utfärdat av Finlands Gynekologförening samt alla Finlands förlossningssjukhus gemensamma beslut kommer även vi vid Vasa centralsjukhus att tillämpa nya direktiv.

Personlig rådgivning om begränsningar som gäller vid sjukhusbesök

06.04.2020 Personlig rådgivning om begränsningar som gäller vid sjukhusbesök
För att hjälpa besökare att följa de begränsningar som gäller vid sjukhusbesök erbjuder vi besökare nu personlig rådgivning. Servicerådgivarna och patienttransportörerna ger sjukhusbesökare skriftliga anvisningar och diskuterar med om de rådande begränsningarna.

Avdelningar flyttas för att bereda rum för eventuella coronapatienter

01.04.2020 Avdelningar flyttas för att bereda rum för eventuella coronapatienter
På Vasa centralsjukhus förbereder man sig på en ökning av antalet coronapatienter genom att flytta på vårdavdelningsplatserna på sjukhuset. På onsdagen den 1 april flyttar den onkologiska avdelningen till dagavdelningens lokaler i E-byggnaden.

Cerner Ireland Limited har valts till APTJ- systemleverantör

31.03.2020 Cerner Ireland Limited har valts till APTJ- systemleverantör
Cerner Ireland Limited har valts som leverantör för Vasa sjukvårdsdistrikts (VSVD:s), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE:s), Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts (KSSHP:s) och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sotes) nya gemensamma klient- och patientdatasystem.

Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa

30.03.2020 Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa
Vasa centralsjukhus påminner om att du som har varit på utlandsresa ska hålla dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn när du återvänt till Finland. Det här betyder att du ska undvika närkontakt och inte röra dig utanför hemmet. Dessa begränsningar gäller även om du inte har några symtom.

Vi skyddar våra patienters rätt till integritet

24.03.2020 Vi skyddar våra patienters rätt till integritet
Antalet bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikts område hittas nu på vår webbplats. I fortsättningen kommer vi dagligen att uppdatera antalet smittfall cirka klockan 11 på samma ställe på vår webbplats - om det skett en ändring i antalet.

En person har smittats av coronaviruset, eventuellt på en semesterresa i Lappland

20.03.2020 En person har smittats av coronaviruset, eventuellt på en semesterresa i Lappland
En person bosatt i Vasa sjukvårdsdistrikt har eventuellt under sin semesterresa i Lappland smittats av coronaviruset.

Kassan är stängd tillsvidare

20.03.2020
Du kan ringa sjukhusets växel om du har frågor om faktureringen.

Utomstående förbjuds att besöka sjukhuset

17.03.2020 Utomstående förbjuds att besöka sjukhuset
På Vasa centralsjukhus börjar man omedelbart tillämpa de riktlinjer som Finlands regering fastställde den 16 mars. Utomstående förbjuds att besöka avdelninga...

I Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätter coronavirustestningen på samma linje

16.03.2020 I Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätter coronavirustestningen på samma linje
I Vasa sjukvårdsdistrikts område har man ett nytt bekräftat coronavirusfall. Vi strävar fortsättningsvis efter att dämpa smittspridningen och därför fortsätt...

Personer i sjukhusvård och anställda inom hälso- och sjukvården ska skyddas från smitta

14.03.2020 Personer i sjukhusvård och anställda inom hälso- och sjukvården ska skyddas från smitta
Vi kan alla göra vår andel för att dämpa spridningen av coronavirussmittan. Personer med förkylnings- eller influensasymptom får inte besöka Vasa centralsjukhus avdelningar. Besök är helt förbjudna på vissa avdelningar och begränsade på några avdelningar. Vi uppdaterar besöksanvisningarna enligt situationen och informerar dagligen om läget.

THL anvisar: Behandla lindriga symtom hemma - hälso- och sjukvården hjälper dem som har allvarliga symtom

14.03.2020
Om du har lindriga symtom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, ska du vila och stanna lugnt hemma. Hålls hemma tills symtomen gått över.

Rekommendation att all hobby- och fritidsverksamhet där flera personer samlas ska avbrytas

13.03.2020
Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stads social- och hälsosektor rekommenderar att all hobby- och fritidsverksamhet där flera personer samlas avbryts. Utöver det här är rekommendationen att man inte deltar i konserter, konstutställningar och andra publikevenemang. Dessa rekommendationer gäller åtminstone fram till 30.3.2020.

Verksamheten vid Vasa sjukvårdsdistrikt är fortfarande fokuserad på att förebygga coronavirussmittan

13.03.2020
Det finns fortfarande bara ett bekräftat coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Tester för att bekräfta eventuella smittfall görs dagligen. Vi samarbetar nu tillsammans med kommunerna i vårt distrikt för att på alla sätt och vis minska smittspridningen. Med anledning av detta har vi idag gått ut med en rekommendation till kommunerna i vårt distrikt om att all hobby- och fritidsverksamhet ska inställas till 30.3.2020.

Coronavirusmeddelande 13.3.2020: En person har smittats av coronaviruset i Vasa sjukvårdsdistrikt

13.03.2020
Ett laboratoriebekräftat fall av coronaviruset har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smittan härstammar från Italien. Patienten är hemma i isolering och...

Gott om parkeringsplatser i parkeringshuset på sjukhusområdet

11.03.2020 Gott om parkeringsplatser i parkeringshuset på sjukhusområdet
Det finns gott om parkeringsplatser i sjukhusets parkeringshus och på träningsplanen för boboll invid stranden för den som besöker sjukhuset. Den som rör sig i närheten av byggarbetsplatsen måste ändå komma ihåg att använda sig av de noggrant utmärkta gånglederna.

Vad ska man göra om man misstänker att en person smittats av coronaviruset?

10.03.2020
Den 9 mars har epidemiområdet för coronaviruset utvidgats att omfatta Tyrolen i Österrike och tyska delstaten Nordrhein-Westfalen.

Meddelande om coronaviruset 4.3.2020

04.03.2020
Resultaten av coronavirustesterna var negativa.

Meddelande om coronaviruset 3.3.2020

03.03.2020
Från och med den 3 mars 2020 har epidemiområdet för COVID-19-viruset utvidgats att omfatta hela Italien.

Fimlab expanderar till Vasa

27.02.2020 Fimlab expanderar till Vasa
Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorieverksamhet flyttar över till Fimlab Laboratoriot Oy i början av mars.

Meddelande om coronaviruset 20.2.2020

20.02.2020
WHO har gett det nya viruset som orsakade den coronavirusepidemi som började i Kina namnet COVID-19. I Kina har antalet patienter som drabbats av epidemin jämt tilltagit under de senaste veckorna, men antalet fall har under den senaste veckan ändå minskat en aning.

Sjukhuset firar den omfattande jouren med att bjuda invånarna på tårta

19.02.2020 Sjukhuset firar den omfattande jouren med att bjuda invånarna på tårta
Ekvationen 12 + 1=13 är äntligen sann! På måndagen den 2 mars klockan 13–15 firar vi Vasa centralsjukhus omfattande jour med kaffe och tårta. Vi hälsar invånarna varmt välkomna till festen där justitieminister Anna-Maja Henriksson, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru samt riksdagsledamöter Kim Berg och Joakim Strand håller festtal.

Minister Kiurus hälsning till Österbotten: Staten beviljar nu finansiering för frivilliga social- och hälsovårdsreformer

14.02.2020 Minister Kiurus hälsning till Österbotten: Staten beviljar nu finansiering för frivilliga social- och hälsovårdsreformer
På familje- och omsorgsminister Krista Kiurus regionturné i Österbotten fick man på fredagen den 14 februari höra ett uppmanande inlägg, men också en nyhet om statens understöd till beredningen av välfärdssamkommunen i Österbotten.

Det fel som upptäcktes i Vasa centralsjukhus patientdatasystem har nu åtgärdats, och de drabbade patienterna har kontaktats

10.02.2020
I samband med en teknisk uppdatering som gjordes på onsdagskvällen den 5 februari upptäckte man ett problem i Vasa centralsjukhus patientdatasystem. Problemet har nu åtgärdats – alla personuppgifter har gåtts igenom och aktuella uppgifter har kontrollerats. I samband med en teknisk uppdatering som gjordes på onsdagskvällen den 5 februari upptäckte man ett problem i Vasa centralsjukhus patientdatasystem. Problemet har nu åtgärdats – alla personuppgifter har gåtts igenom och aktuella uppgifter har kontrollerats. De serviceproducenter som upprätthåller det här systemet ska ännu kontrollera de korrigerade uppgifterna i sina egna system, men den här kontrollen varken påverkar eller äventyrar sjukhusets normala verksamhet.

Problem har upptäckts i patientuppgifterna vid Vasa centralsjukhus

06.02.2020 Problem har upptäckts i patientuppgifterna vid Vasa centralsjukhus
På grund av en teknisk uppdatering som gjordes på onsdagskvällen den 5 februari vid Vasa centralsjukhus har det uppstått ett problem i centralsjukhusets patientdatasystem. Orsaken har utretts och felen korrigeras som bäst.

WHO har vid sitt sammanträde 30.1.2020 utlyst den epidemi som orsakats av det s.k. Wuhan-coronaviruset som ett internationellt hälsohot

31.01.2020 WHO har vid sitt sammanträde 30.1.2020 utlyst den epidemi som orsakats av det s.k. Wuhan-coronaviruset som ett internationellt hälsohot
I december 2019 har allvarliga fall av lunginflammation orsakade av ett nytt coronavirus (2019N-CoV) konstaterats i Kina. Förutom svåra infektioner har många också drabbats av lindriga luftvägsinfektioner. Centralorten för epidemin är provinsen Hubei och miljonstaden Wuhan.

Den psykogeriatriska vården på Vasa centralsjukhus omorganiseras

27.01.2020 Den psykogeriatriska vården på Vasa centralsjukhus omorganiseras
Service som ges hemma och poliklinisk vård får en nyckelroll när den psykogeriatriska vården utvecklas i samband med de ekonomiska sparbehoven. Trots att verksamheten på Vasa centralsjukhus minsta vårdavdelning avslutas i mitten av februari fortsätter vården av patienterna oavbrutet.

Jarkko Pirttiperä till direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts regionala klient- och patientdatasystemsprojekt

23.01.2020 Jarkko Pirttiperä till direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts regionala klient- och patientdatasystemsprojekt
Vasa sjukvårdsdistrikt och medlemskommunerna i vårddistriktet ska tillsammans med tre andra sjukvårdsdistrikt upphandla ett nytt klient- och patientdatasystem. En projektbyrå har grundats för det regionala projektet som ska genomföras i Vasa sjukvårdsdistrikts område, och Jarkko Pirttiperä har utsetts till regional direktör för det här projektet.

Lärdom tas av anhopningarna på akuten vid årsskiftet

17.01.2020 Lärdom tas av anhopningarna på akuten vid årsskiftet
Vid årsskiftet drabbades Vasa centralsjukhus akutintag av anhopningar som försvårade verksamheten. Orsaken till anhopningarna var det stora antalet patienter och bristen på enheter som kunde ta emot patienter för fortsatt vård. Åtgärder vidtogs omedelbart för att rätta till situationen. Vi beklagar det besvär som anhopningarna förorsakade patienter och anhöriga. Vi tackar personalen för att den trots utmaningar gjorde allt den kunde i den olyckliga situationen

Vasa fick för tredje gången i rad fem stjärnor för sin specialiseringsutbildning

09.01.2020 Vasa fick för tredje gången i rad fem stjärnor för sin specialiseringsutbildning
Unga läkare gav Vasa centralsjukhus igen fem stjärnor för sjukhusets specialiseringsutbildning. Barnsjukdomarna, som rekommenderades av alla som svarade på enkäten, beviljades dessutom ett skilt diplom för sin verksamhet.