2020

Avdelningar flyttas för att bereda rum för eventuella coronapatienter

01.04.2020 Avdelningar flyttas för att bereda rum för eventuella coronapatienter
På Vasa centralsjukhus förbereder man sig på en ökning av antalet coronapatienter genom att flytta på vårdavdelningsplatserna på sjukhuset. På onsdagen den 1 april flyttar den onkologiska avdelningen till dagavdelningens lokaler i E-byggnaden.

Cerner Ireland Limited har valts till APTJ- systemleverantör

31.03.2020 Cerner Ireland Limited har valts till APTJ- systemleverantör
Cerner Ireland Limited har valts som leverantör för Vasa sjukvårdsdistrikts (VSVD:s), Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax (ESSOTE:s), Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikts (KSSHP:s) och Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sotes) nya gemensamma klient- och patientdatasystem.

Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa

30.03.2020 Håll dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn efter utlandsresa
Vasa centralsjukhus påminner om att du som har varit på utlandsresa ska hålla dig i karantänliknande förhållanden i 14 dygn när du återvänt till Finland. Det här betyder att du ska undvika närkontakt och inte röra dig utanför hemmet. Dessa begränsningar gäller även om du inte har några symtom.

Vi skyddar våra patienters rätt till integritet

24.03.2020 Vi skyddar våra patienters rätt till integritet
Antalet bekräftade coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikts område hittas nu på vår webbplats. I fortsättningen kommer vi dagligen att uppdatera antalet smittfall cirka klockan 11 på samma ställe på vår webbplats - om det skett en ändring i antalet.

En person har smittats av coronaviruset, eventuellt på en semesterresa i Lappland

20.03.2020 En person har smittats av coronaviruset, eventuellt på en semesterresa i Lappland
En person bosatt i Vasa sjukvårdsdistrikt har eventuellt under sin semesterresa i Lappland smittats av coronaviruset.

Kassan är stängd tillsvidare

20.03.2020
Du kan ringa sjukhusets växel om du har frågor om faktureringen.

Utomstående förbjuds att besöka sjukhuset

17.03.2020 Utomstående förbjuds att besöka sjukhuset
På Vasa centralsjukhus börjar man omedelbart tillämpa de riktlinjer som Finlands regering fastställde den 16 mars. Utomstående förbjuds att besöka avdelninga...

I Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätter coronavirustestningen på samma linje

16.03.2020 I Vasa sjukvårdsdistrikt fortsätter coronavirustestningen på samma linje
I Vasa sjukvårdsdistrikts område har man ett nytt bekräftat coronavirusfall. Vi strävar fortsättningsvis efter att dämpa smittspridningen och därför fortsätt...

Personer i sjukhusvård och anställda inom hälso- och sjukvården ska skyddas från smitta

14.03.2020 Personer i sjukhusvård och anställda inom hälso- och sjukvården ska skyddas från smitta
Vi kan alla göra vår andel för att dämpa spridningen av coronavirussmittan. Personer med förkylnings- eller influensasymptom får inte besöka Vasa centralsjukhus avdelningar. Besök är helt förbjudna på vissa avdelningar och begränsade på några avdelningar. Vi uppdaterar besöksanvisningarna enligt situationen och informerar dagligen om läget.

THL anvisar: Behandla lindriga symtom hemma - hälso- och sjukvården hjälper dem som har allvarliga symtom

14.03.2020
Om du har lindriga symtom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, ska du vila och stanna lugnt hemma. Hålls hemma tills symtomen gått över.

Rekommendation att all hobby- och fritidsverksamhet där flera personer samlas ska avbrytas

13.03.2020
Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stads social- och hälsosektor rekommenderar att all hobby- och fritidsverksamhet där flera personer samlas avbryts. Utöver det här är rekommendationen att man inte deltar i konserter, konstutställningar och andra publikevenemang. Dessa rekommendationer gäller åtminstone fram till 30.3.2020.

Verksamheten vid Vasa sjukvårdsdistrikt är fortfarande fokuserad på att förebygga coronavirussmittan

13.03.2020
Det finns fortfarande bara ett bekräftat coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Tester för att bekräfta eventuella smittfall görs dagligen. Vi samarbetar nu tillsammans med kommunerna i vårt distrikt för att på alla sätt och vis minska smittspridningen. Med anledning av detta har vi idag gått ut med en rekommendation till kommunerna i vårt distrikt om att all hobby- och fritidsverksamhet ska inställas till 30.3.2020.

Coronavirusmeddelande 13.3.2020: En person har smittats av coronaviruset i Vasa sjukvårdsdistrikt

13.03.2020
Ett laboratoriebekräftat fall av coronaviruset har konstaterats i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smittan härstammar från Italien. Patienten är hemma i isolering och...

Gott om parkeringsplatser i parkeringshuset på sjukhusområdet

11.03.2020 Gott om parkeringsplatser i parkeringshuset på sjukhusområdet
Det finns gott om parkeringsplatser i sjukhusets parkeringshus och på träningsplanen för boboll invid stranden för den som besöker sjukhuset. Den som rör sig i närheten av byggarbetsplatsen måste ändå komma ihåg att använda sig av de noggrant utmärkta gånglederna.

Vad ska man göra om man misstänker att en person smittats av coronaviruset?

10.03.2020
Den 9 mars har epidemiområdet för coronaviruset utvidgats att omfatta Tyrolen i Österrike och tyska delstaten Nordrhein-Westfalen.

Meddelande om coronaviruset 4.3.2020

04.03.2020
Resultaten av coronavirustesterna var negativa.

Meddelande om coronaviruset 3.3.2020

03.03.2020
Från och med den 3 mars 2020 har epidemiområdet för COVID-19-viruset utvidgats att omfatta hela Italien.

Fimlab expanderar till Vasa

27.02.2020 Fimlab expanderar till Vasa
Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorieverksamhet flyttar över till Fimlab Laboratoriot Oy i början av mars.

Meddelande om coronaviruset 20.2.2020

20.02.2020
WHO har gett det nya viruset som orsakade den coronavirusepidemi som började i Kina namnet COVID-19. I Kina har antalet patienter som drabbats av epidemin jämt tilltagit under de senaste veckorna, men antalet fall har under den senaste veckan ändå minskat en aning.

Sjukhuset firar den omfattande jouren med att bjuda invånarna på tårta

19.02.2020 Sjukhuset firar den omfattande jouren med att bjuda invånarna på tårta
Ekvationen 12 + 1=13 är äntligen sann! På måndagen den 2 mars klockan 13–15 firar vi Vasa centralsjukhus omfattande jour med kaffe och tårta. Vi hälsar invånarna varmt välkomna till festen där justitieminister Anna-Maja Henriksson, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru samt riksdagsledamöter Kim Berg och Joakim Strand håller festtal.

Minister Kiurus hälsning till Österbotten: Staten beviljar nu finansiering för frivilliga social- och hälsovårdsreformer

14.02.2020 Minister Kiurus hälsning till Österbotten: Staten beviljar nu finansiering för frivilliga social- och hälsovårdsreformer
På familje- och omsorgsminister Krista Kiurus regionturné i Österbotten fick man på fredagen den 14 februari höra ett uppmanande inlägg, men också en nyhet om statens understöd till beredningen av välfärdssamkommunen i Österbotten.

Det fel som upptäcktes i Vasa centralsjukhus patientdatasystem har nu åtgärdats, och de drabbade patienterna har kontaktats

10.02.2020
I samband med en teknisk uppdatering som gjordes på onsdagskvällen den 5 februari upptäckte man ett problem i Vasa centralsjukhus patientdatasystem. Problemet har nu åtgärdats – alla personuppgifter har gåtts igenom och aktuella uppgifter har kontrollerats. I samband med en teknisk uppdatering som gjordes på onsdagskvällen den 5 februari upptäckte man ett problem i Vasa centralsjukhus patientdatasystem. Problemet har nu åtgärdats – alla personuppgifter har gåtts igenom och aktuella uppgifter har kontrollerats. De serviceproducenter som upprätthåller det här systemet ska ännu kontrollera de korrigerade uppgifterna i sina egna system, men den här kontrollen varken påverkar eller äventyrar sjukhusets normala verksamhet.

Problem har upptäckts i patientuppgifterna vid Vasa centralsjukhus

06.02.2020 Problem har upptäckts i patientuppgifterna vid Vasa centralsjukhus
På grund av en teknisk uppdatering som gjordes på onsdagskvällen den 5 februari vid Vasa centralsjukhus har det uppstått ett problem i centralsjukhusets patientdatasystem. Orsaken har utretts och felen korrigeras som bäst.

WHO har vid sitt sammanträde 30.1.2020 utlyst den epidemi som orsakats av det s.k. Wuhan-coronaviruset som ett internationellt hälsohot

31.01.2020 WHO har vid sitt sammanträde 30.1.2020 utlyst den epidemi som orsakats av det s.k. Wuhan-coronaviruset som ett internationellt hälsohot
I december 2019 har allvarliga fall av lunginflammation orsakade av ett nytt coronavirus (2019N-CoV) konstaterats i Kina. Förutom svåra infektioner har många också drabbats av lindriga luftvägsinfektioner. Centralorten för epidemin är provinsen Hubei och miljonstaden Wuhan.

Den psykogeriatriska vården på Vasa centralsjukhus omorganiseras

27.01.2020 Den psykogeriatriska vården på Vasa centralsjukhus omorganiseras
Service som ges hemma och poliklinisk vård får en nyckelroll när den psykogeriatriska vården utvecklas i samband med de ekonomiska sparbehoven. Trots att verksamheten på Vasa centralsjukhus minsta vårdavdelning avslutas i mitten av februari fortsätter vården av patienterna oavbrutet.

Jarkko Pirttiperä till direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts regionala klient- och patientdatasystemsprojekt

23.01.2020 Jarkko Pirttiperä till direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts regionala klient- och patientdatasystemsprojekt
Vasa sjukvårdsdistrikt och medlemskommunerna i vårddistriktet ska tillsammans med tre andra sjukvårdsdistrikt upphandla ett nytt klient- och patientdatasystem. En projektbyrå har grundats för det regionala projektet som ska genomföras i Vasa sjukvårdsdistrikts område, och Jarkko Pirttiperä har utsetts till regional direktör för det här projektet.

Lärdom tas av anhopningarna på akuten vid årsskiftet

17.01.2020 Lärdom tas av anhopningarna på akuten vid årsskiftet
Vid årsskiftet drabbades Vasa centralsjukhus akutintag av anhopningar som försvårade verksamheten. Orsaken till anhopningarna var det stora antalet patienter och bristen på enheter som kunde ta emot patienter för fortsatt vård. Åtgärder vidtogs omedelbart för att rätta till situationen. Vi beklagar det besvär som anhopningarna förorsakade patienter och anhöriga. Vi tackar personalen för att den trots utmaningar gjorde allt den kunde i den olyckliga situationen

Vasa fick för tredje gången i rad fem stjärnor för sin specialiseringsutbildning

09.01.2020 Vasa fick för tredje gången i rad fem stjärnor för sin specialiseringsutbildning
Unga läkare gav Vasa centralsjukhus igen fem stjärnor för sjukhusets specialiseringsutbildning. Barnsjukdomarna, som rekommenderades av alla som svarade på enkäten, beviljades dessutom ett skilt diplom för sin verksamhet.