2020

Jarkko Pirttiperä till direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts regionala klient- och patientdatasystemsprojekt

23.01.2020 Jarkko Pirttiperä till direktör för Vasa sjukvårdsdistrikts regionala klient- och patientdatasystemsprojekt
Vasa sjukvårdsdistrikt och medlemskommunerna i vårddistriktet ska tillsammans med tre andra sjukvårdsdistrikt upphandla ett nytt klient- och patientdatasystem. En projektbyrå har grundats för det regionala projektet som ska genomföras i Vasa sjukvårdsdistrikts område, och Jarkko Pirttiperä har utsetts till regional direktör för det här projektet.

Lärdom tas av anhopningarna på akuten vid årsskiftet

17.01.2020 Lärdom tas av anhopningarna på akuten vid årsskiftet
Vid årsskiftet drabbades Vasa centralsjukhus akutintag av anhopningar som försvårade verksamheten. Orsaken till anhopningarna var det stora antalet patienter och bristen på enheter som kunde ta emot patienter för fortsatt vård. Åtgärder vidtogs omedelbart för att rätta till situationen. Vi beklagar det besvär som anhopningarna förorsakade patienter och anhöriga. Vi tackar personalen för att den trots utmaningar gjorde allt den kunde i den olyckliga situationen

Vasa fick för tredje gången i rad fem stjärnor för sin specialiseringsutbildning

09.01.2020 Vasa fick för tredje gången i rad fem stjärnor för sin specialiseringsutbildning
Unga läkare gav Vasa centralsjukhus igen fem stjärnor för sjukhusets specialiseringsutbildning. Barnsjukdomarna, som rekommenderades av alla som svarade på enkäten, beviljades dessutom ett skilt diplom för sin verksamhet.