De flesta av de nya fallen är familjemedlemmar till tidigare smittade och har således redan varit i karantän.

I Vasa sjukvårdsdistrikt har sexton nya fall av coronavirussmitta konstaterats. Tio av dem är familjemedlemmar till personer som tidigare har konstaterats vara coronapositiva. Fallen har uppdagats i flera kommuner.

För tillfället vårdas tre patienter med coronavirusinfektion på sjukhuset. I och med de nya fallen är incidenstalet för de senaste två veckorna 95 fall per 100 000 invånare. Sedan i våras har sammanlagt 928 fall av coronavirussmitta konstaterats i sjukvårdsdistriktet.

29.10.2020 Redaktion_Toimitus