Det ökade antalet coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt härstammar från utlandet. Smitta har konstaterats hos personer som kommit till regionen från olika delar av Europa. Resenärerna är potentiella virusbärare och smittspridare och bör därför iaktta särskild försiktighet för att hindra viruset från att spridas samt låta virustesta sig även vid milda symtom. Onödigt resande bör fortfarande undvikas.       

Största delen av kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig för närvarande i accelerationsfasen. Korsholm och Korsnäs befinner sig spridningsfasen. Inom hela regionen gäller det nu att följa rekommendationerna om användning av ansiktsmask, sköta handhygienen och hålla säkerhetsavstånd samt minimera sociala kontakter.  

Information om restriktioner och rekommendationer som gäller i Vasa sjukdistrikt finns här.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen den 5 januari och vid behov redan tidigare. 

Incidensen i kommunerna

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen

VSVD

Incidens

KOMMUNER per 29.12.2020

 

0-9

 

Kaskö, Laihela, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby

10-49

 

Kristinestad, Malax, Närpes, Jakobstad, Vasa, Vörå  

50 -99

 VSVD 55

-

100-199

 

 Korsnäs

över 200

 

 Korsholm

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas:

  • Följande kommuner är i accelerationsfasen: Kaskö, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Vörå, Nykarleby, Malax, Vasa  
  • Följande kommuner är i spridningsfasen: Korsnäs, Korsholm

Totala antalet coronainfektioner: 1286 (tisdag 29.12)

Incidensen i regionen (14 dygn): 55 (tisdag 29.12)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 2,36 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf.
Peter Nieminen, VSVD
Juha Salonen, VSVD

Tomas Häyry, Vasa

Hanna Auronen, NTM

Heikki Kaukoranta, Vasa

Tia Väisänen, THL

Laura Blåfield, RFV

Jarkko Pirttiperä, K5

Petra Fager, VSVD, kommunikationsansvarig

Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

29.12.2020 Redaktion_Toimitus