Även under jultiden är det skäl att komma ihåg hur snabbt och lömskt coronaviruset kan spridas. I och med det så rekommenderar coronasamordningsgruppen att vi ska fira julen tillsammans i samma sällskap med högst 10 personer. Dessutom rekommenderar gruppen att vi ska undvika onödigt resande och följa de regler som getts för att dämpa virusepidemin om och när vi reser.

Nu i slutet av den innevarande veckan har coronaviruset spridit sig oroväckande i några kommuner i Österbotten. Framförallt i Vasa och Korsholm har många personer i olika åldrar blivit exponerade för viruset, varför incidensen också har stigit i dessa kommuner. Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträde på fredagen den 18 december och konstaterade att en del kommuner i distriktet befinner sig i den allmänna spridningsfasen, dvs. i den högsta epidemiklassen. Nu är Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby och Vasa i den allmänna spridningsfasen. Gruppen gav också nya rekommendationer om i synnerhet firandet och resandet under jultiden. Gruppen betonade att de givna rekommendationerna gäller alla kommuner i regionen.

– Även om en del av kommunerna i regionen fortfarande befinner sig accelerationsfasen så är det viktigt att vi alla i Österbotten följer de givna rekommendationerna och restriktionerna i förebyggande syfte. I höst var vi redan en gång i ett läge där smittfallen ökade med fördröjning även i kommuner där läget till en början verkade lugnt, säger gruppens ordförande och Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.  

I samma sällskap under hela julen

Gruppen betonade vikten av att vi nu firar jultiden i samma sällskap med högst 10 personer. Med tanke på spridningen av epidemin är det mycket viktigt att vi begränsar antalet kontakter genom att vistas tillsammans i samma sällskap. Begränsningen på tio personer inkluderar även barn.

Coronasamordningsgruppen förlängde sina redan tidigare givna rekommendationer till den  17 januari 2021. Du hittar alla gällande rekommendationer på Vasa sjukvårdsdistrikts webbplats.    

Tänk på din och andras säkerhet om du reser

Gruppen rekommenderar att undvika onödigt resande under jultiden. Men det är ändå förståeligt att människor kommer att resa i en viss mån. Gruppen har utarbetat rekommendationer och anvisningar som hänför sig till resande. De hittas i sin helhet på sjukvårdsdistriktets webbplats. De viktigaste punkterna i anvisningen är följande:

Inför resan: Försäkra dig om att du är frisk och att de människor som du träffar är friska. Ta reda på vilka anvisningar som gäller på den ort eller i det land dit du ska resa och följ de lokala och eventuellt strikta anvisningarna.

På resan: Kom ihåg de grundläggande principerna för hur du ska skydda dig och dina medmänniskor: säkerhetsavstånd, munskydd och handhygien. Undvik grupper, överväg också noggrant besök på restauranger och nattklubbar. Sök dig till coronaprovtagning på reseorten redan med lindriga symtom och undvik sociala kontakter när du väntar på provsvar.

När du återvänder från resan: Eftersom du eventuellt bär på coronaviruset så bör du vara i frivillig karantän i 10 dygn och i mån av möjlighet arbeta på distans. Det är synnerligen viktigt att du söker dig till coronaprovtagning redan med lindriga symtom.

Gruppen sammanträder nästa gång på tisdagen den 22 december och vid behov redan tidigare.

Incidensen i kommunerna

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen VSVD (som helhet)
LÄGET I KOMMUNERNA, 18.12.2020
0-9   Kaskö, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Närpes, Pedersöre, Vörå
10-49

VSVD: 41 (accelerations-

fas, 18.12.2020)

Korsholm, Jakobstad
50-99   Malax, Nykarleby, Vasa
100-199   -
över 200   Korsnäs

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas:

  • Följande kommuner är i accelerationsfasen: Kaskö, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Vörå
  • Följande kommuner är i spridningsfasen: Korsnäs, Malax, Korsholm, Nykarleby, Vasa

Totala antalet coronainfektioner: 1201 (fredagen 18.12)

Incidensen i regionen (14 dygn): 41 (fredagen 18.12)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 2,85 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Tomas Häyry, Vasa, Heikki Kaukoranta, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo
Miia Kaartinen, RFV, Timo Saari, NTM, Ulla Harjunmaa, THL, Tia Väisänen, THL, Sofia Svartsjö, Primärvården i Korsholm–Vörå, Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsansvarig, Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

18.12.2020 redaktion_toimitus