I enlighet med de nya nationella riktlinjerna fattades ett beslut på Vasa centralsjukhus om att tillåta besök med vissa begränsningar på bäddavdelningen för föderskor fr.o.m. 1.6.2020.

Föderskorna i Vasa sjukvårdsdistrikt får glada nyheter: en symtomfri partner eller stödperson som inte vistats utomlands eller blivit utsatt för coronavirus under de föregående 14 dygnen kan delta i vården efter förlossningen på förlossningsavdelningen vid Vasa centralsjukhus från och med 1.6.2020.

– Familjerum kan användas, och om den möjligheten fattas kan partnern eller stödpersonen besöka avdelningen enligt överenskommelse. Begränsningarna tas i bruk på nytt vid behov om antalet personer som smittats med coronaviruset ökar i vårt distrikt, säger Kaisa Muikku, avdelningsskötare på förlossningsenheten.

En partner eller stödperson får inte ännu komma in till operationssalen.

Vi vill påminna att dessa restriktioner är tillfälliga och de hävs omedelbart när detta kan göras tryggt.


Förlossningsavdelningen uppdaterar sin information även på sitt Instagram-konto @vcs_vks_forlossning_synnytys.

Mer info om andra begränsningar via tidigare publicerat meddelande "För att skydda patienter och anställda begränsas besöken på sjukhuset ännu tillsvidare" (publ. 29.5).

29.05.2020 Redaktion_Toimitus