Centralsjukhus med omfattande jour ska se till att det finns en mun- och tandvårdsjour i det egna distriktet. Från och med den 1 juni 2020 sköter Vasa centralsjukhus om mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid på vardagskvällar, söckenhelger och veckoslut, dock inte på nätter.

I Vasa sjukvårdsdistrikts område sköts mun- och tandvårdsjouren utanför tjänstetid, dvs. på kvällar och en del söckenhelger och veckoslut, för tillfället av centralsjukhuset i Seinäjoki och i Jakobstadsnejden av Mellersta Österbottens centralsjukhus. Från och med den första juni så sköts kvällsjouren i hela sjukvårdsdistriktet av Vasa centralsjukhus samjour. Nattjouren inom mun- och tandvården däremot sköts även i fortsättningen av Åbo universitetssjukhus. Jouren under tjänstetid sköts såsom nu av mun- och tandvården vid den egna hälsostationen.

Ring alltid jourhjälpen först

Vasa centralsjukhus använder sig av det riksomfattande rådgivningsnumret till jourhjälpen, 116 117. Jourhjälpen är en rådgivnings- och handledningstjänst som används inom flera sjukvårdsdistrikt. Utanför tjänstetid ska man alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan man åker till samjouren. Det här gäller även för mun- och tandvårdsjouren.

Jourhjälpen bedömer vårdbehovet och ger vårdanvisningar per telefon. Om jourhjälpen på basis av symtomen bedömer att situationen kräver ett besök hos mun- och tandvårdsjouren så anvisas personen att söka sig till Vasa centralsjukhus samjour. Tandläkarjouren fungerar utan tidsbokning, vilket betyder att man måste ta ett könummer till anmälningen, precis som de övriga jourpatienterna. I samband med anmälningen anvisas patienten till mun- och tandvårdsjouren. Patienterna vårdas i skyndsamhetsordning.

Ändringen träder i kraft på måndagen den 1 juni 2020.

29.05.2020 Redaktion_Toimitus