Från och med tisdagen den 31 augusti kan den applikation som utvecklats för att dämpa spridningen av coronaviruset laddas ner via applikationsbutikerna. Applikationen som fått namnet Coronablinker fungerar även i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Användningen av applikationen kostar inget och bygger helt på frivillighet.

Coronablinkern fungerar med hjälp av mobilens Bluetooth. Den lämnar ett spår i andra telefoner som har applikationen installerad endast om de kriterier som fastställts för avstånd och tid uppfylls. Om en person som använder applikationen får ett positivt testresultat frågar den vårdare som ringer personen om resultatet om hen eventuellt använder applikationen. Personen kan då ge hälsovårdsmyndigheten tillstånd att skicka en länk via applikationen som personen sedan kan aktivera på sin telefon. Efter aktiveringen skickar applikationen ett meddelande till andra applikationsanvändare som varit inom två meter från den smittade personen i minst 15 minuter. I meddelandet står det bara att de eventuellt har blivit utsatta för coronaviruset, men inga uppgifter om den som blivit smittad, dvs inga uppgifter om var och när den eventuella exponeringen har skett.

- Vi hoppas att så många som möjligt ska ta i bruk Coronablinkern. Ju fler som använder applikationen, desto mer till nytta är den, säger servicechef Ann-Katrin Brandtberg på Vasa centralsjukhus akutintag.

Eventuella exponerade nås effektivt

Med hjälp av Coronablinkern kan man nå även dem som eventuellt utsatts för smittan, men som den smittade inte själv känner. Tack vare applikationen kan de nås snabbare och effektivare.

- För tillfället får man nödvändigtvis inte kontakt med alla som eventuellt blivit utsatta för smittan. Spårningen av exponerade personer baserar sig på de minnesbilder som den smittade har om var och när hen varit tillräckligt nära andra människor. De personer som deltar i spårningen av smittfall ringer för närvarande ett otroligt antal samtal. Om applikationen kan underlätta det här arbetet ens i någon grad så lönar det sig att använda applikationen, säger Brandtberg.

Omaolo kommer senare att kunna kopplas till Coronablinkern

På webbtjänsten Omaolo.fi kan man bedöma sina symtom och få instruktioner vad man ska göra om man misstänker att man smittats av coronaviruset. Inom kort kommer användare av Omaolo kunna koppla svaret på sin symtombedömning till Coronablinkern. I Vasa sjukvårdsdistrikt kommer kopplingen mellan Omaolo och Coronablinkern att ske inom cirka en vecka. När det här har gjorts kan Omaolo användas förutom till symtombedömning även till att beställa tid till ett coronatest, och då behöver man inte längre ringa och beställa tid till ett test.

Noggrannare anvisningar om samanvändningen av Omaolo och Coronablinkern ges inom den närmaste tiden.

Mer information:

koronavilkku.fi/sv

31.08.2020 Redaktion_Toimitus