I den tryckta versionen av det senaste numret av informationstidning har tyvärr översättarens uppgifter fallit bort.

I den tryckta versionen av det senaste numret av Vasa sjukvårdsdistrikts informationstidning Hembesöket har tyvärr översättarens uppgifter fallit bort. Eva Klemets från Lingart har översatt alla artiklar från finska till svenska.

Vi beklagar det inträffade!

18.12.2020 redaktion_toimitus