Österbottens regionala APTJ-projekt har fått sitt officiella namn, Aster Bothnia, och även projektets egna webbsidor har publicerats på adressen asterbothnia.fi.

På webbsidorna hittas aktuell information om projektet, vars målsättning är att bygga gemensamma service- och vårdprocesser samt ett enhetligt klient- och patientdatasystem för regionens aktörer inom primärhälsovård, socialvård och specialsjukvård.

Aster Bothnia är en del av den gemensamma anskaffningen av ett nytt klient- och patientdatasystem som Vasa sjukvårdsdistrikt gör tillsammans med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP), samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax och samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i  Norra Karelen.

Aster är det namn som förenar de fyra organisationer som deltar i verksamhetsutvecklingsprojektet, vilket innefattar ett nytt klient- och patientdatasystem. Aster är också namnet på det nya datasystemet, vilket levereras av Cerner Ireland Limited. Varje beställare, dvs sjukvårdsdistrikt eller samkommun, har egna sammansättningar av Aster till sina projekt. Vasa sjukvårdsdistrikts projekt heter alltså Aster Bothnia.

Under våren och hösten 2020 görs definitionsarbete i projektet, dvs. kartläggning av Österbottens social- och hälsovårdsaktörers befintliga verksamhetsprocesser och framtida önskemål och behov. Arbetet ligger som grund för definieringen av regionens nya gemensamma arbetssätt och för planeringen av ett nytt klient- och patientdatasystem som stöder dessa arbetssätt.

18.06.2020 Redaktion_Toimitus