Coronaepidemin har påverkat verksamheten vid Vasa centralsjukhus. I och med att beläggningsgraden på vårdavdelningarna varit lägre än normalt, stängdes avdelningen för krävande rehabilitering tillsvidare i mitten av maj och verksamheten fortsatte på avdelning E5.

Från och med den 10 augusti fortsätter verksamheten på avdelningen för krävande rehabilitering som normalt i lokalerna på Dammbrunnsvägen. När avdelningens egna lokaler på Dammbrunnsvägen stängdes fortsatte verksamheten på avdelning E5. Avdelningens 20 anställda flyttades tillfälligt till akutens coronaprovtagning, avdelning E5 och den onkologiska avdelningen.

04.06.2020 Redaktion_Toimitus