Coronaepidemin har påverkat verksamheten vid Vasa centralsjukhus. Beläggningsgraden på vårdavdelningarna har varit lägre än normalt, varför avdelningen för krävande rehabilitering nu stängs tillsvidare i mitten av maj och verksamheten fortsätter på avdelning E5.

Dörrarna till avdelningen för krävande rehabilitering på Dammbrunnsvägen ska enligt planerna stängas på fredagen den 15 maj 2020. Därefter tillhandahåller sjukhuset krävande rehabilitering på avdelning E5 inom ramen för en s.k. rehabiliteringsmodul. Avdelningens 20 anställda flyttas tillfälligt till akutens coronaprovtagning, avdelning E5 och den onkologiska avdelningen.

- Vi har diskuterat med de patienter som ska flyttas till andra utrymmen. Patienterna flyttar sannolikt på tisdagen den 12 maj och avdelningen stängs på fredagen, berättar chefsöverskötare Arja Tuomaala.

Inga permitteringar

I samband med de samarbetsförhandlingar som förts vid Vasa centralsjukhus fattades inga beslut om några permitteringar. Ett alternativ till permitteringarna var att tillfälligt stänga en avdelning på sjukhuset.

- För personalen på avdelningen för krävande rehabilitering var beskedet inte positivt och vi har fört diskussioner med personalen om stängningen. Det är naturligtvis beklagligt att vi är tvungna att stänga avdelningen och vi strävar efter att underlätta anpassningen till det nya läget genom introduktion och dialog, säger Tuomaala.

11.05.2020 Redaktion_Toimitus